ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
01/02/2012 布雷 [zh] การออกเสียงคำว่า 布雷 คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/01/2012 布拉吉 [zh] การออกเสียงคำว่า 布拉吉 โดย liu7271
30/12/2011 布控 [zh] การออกเสียงคำว่า 布控 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2011 布局 [zh] การออกเสียงคำว่า 布局 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2011 布景 [zh] การออกเสียงคำว่า 布景 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/12/2011 布谷 [zh] การออกเสียงคำว่า 布谷 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/12/2011 布告 [zh] การออกเสียงคำว่า 布告 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2011 布防 [zh] การออกเสียงคำว่า 布防 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2011 布尔什维克 [zh] การออกเสียงคำว่า 布尔什维克 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2011 布点 [zh] การออกเสียงคำว่า 布点 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2011 布道 [zh] การออกเสียงคำว่า 布道 คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/12/2011 布菜 [zh] การออกเสียงคำว่า 布菜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2011 布帛 [zh] การออกเสียงคำว่า 布帛 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/12/2011 不作为 [zh] การออกเสียงคำว่า 不作为 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2011 不足为奇 [zh] การออกเสียงคำว่า 不足为奇 โดย SeaHongChan
21/12/2011 不足挂齿 [zh] การออกเสียงคำว่า 不足挂齿 คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/12/2011 不足道 [zh] การออกเสียงคำว่า 不足道 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不周 [zh] การออกเสียงคำว่า 不周 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不置 [zh] การออกเสียงคำว่า 不置 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不致 [zh] การออกเสียงคำว่า 不致 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不治 [zh] การออกเสียงคำว่า 不治 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知所终 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知所终 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不知进退 [zh] การออกเสียงคำว่า 不知进退 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不支 [zh] การออกเสียงคำว่า 不支 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不争 [zh] การออกเสียงคำว่า 不争 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不振 [zh] การออกเสียงคำว่า 不振 คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/06/2011 不以为意 [zh] การออกเสียงคำว่า 不以为意 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2011 不扬 [zh] การออกเสียงคำว่า 不扬 คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/06/2011 不恤 [zh] การออกเสียงคำว่า 不恤 คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/06/2011 不孝 [zh] การออกเสียงคำว่า 不孝 คะแนนโหวต 0 คะแนน