ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
01/02/2012 布雷 [zh] 布雷 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/01/2012 布拉吉 [zh] 布拉吉 การออกเสียง โดยliu7271
30/12/2011 布控 [zh] 布控 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2011 布局 [zh] 布局 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2011 布景 [zh] 布景 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/12/2011 布谷 [zh] 布谷 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/12/2011 布告 [zh] 布告 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2011 布防 [zh] 布防 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2011 布尔什维克 [zh] 布尔什维克 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2011 布点 [zh] 布点 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2011 布道 [zh] 布道 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/12/2011 布菜 [zh] 布菜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2011 布帛 [zh] 布帛 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
21/12/2011 不作为 [zh] 不作为 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2011 不足为奇 [zh] 不足为奇 การออกเสียง โดยSeaHongChan
21/12/2011 不足挂齿 [zh] 不足挂齿 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/12/2011 不足道 [zh] 不足道 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不周 [zh] 不周 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不置 [zh] 不置 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不致 [zh] 不致 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不治 [zh] 不治 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知所终 [zh] 不知所终 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不知进退 [zh] 不知进退 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不支 [zh] 不支 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不争 [zh] 不争 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不振 [zh] 不振 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/06/2011 不以为意 [zh] 不以为意 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2011 不扬 [zh] 不扬 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/06/2011 不恤 [zh] 不恤 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/06/2011 不孝 [zh] 不孝 การออกเสียง 0คะแนนโหวต