ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/10/2012 梅赛德斯 奔驰 [zh] 梅赛德斯 奔驰 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/10/2012 生日快樂 [zh] 生日快樂 การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/10/2012 恭喜 [zh] 恭喜 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2012 享受 [zh] 享受 การออกเสียง 1คะแนนโหวต
24/06/2012 剧院 [zh] 剧院 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/06/2012 作品 [zh] 作品 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/06/2012 修整 [zh] 修整 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/06/2012 互相 [zh] 互相 การออกเสียง -2คะแนนโหวต
24/06/2012 侮辱 [zh] 侮辱 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/06/2012 原来 [zh] 原来 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
22/05/2012 簿册 [zh] 簿册 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2012 天安门 [zh] 天安门 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2012 北京科技大學 [zh] 北京科技大學 การออกเสียง -3คะแนนโหวต
27/04/2012 簿 [zh] 簿 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 埠头 [zh] 埠头 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 部下 [zh] 部下 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 部位 [zh] 部位 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 部委 [zh] 部委 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2012 部属 [zh] 部属 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2012 部首 [zh] 部首 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/04/2012 部门 [zh] 部门 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 部落 [zh] 部落 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 部件 [zh] 部件 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/04/2012 部分 [zh] 部分 การออกเสียง -1คะแนนโหวต
04/03/2012 步行 [zh] 步行 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 部队 [zh] 部队 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 [zh] 部 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 步子 [zh] 步子 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/02/2012 步骤 [zh] 步骤 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2012 步行街 [zh] 步行街 การออกเสียง 0คะแนนโหวต