ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2012 梅赛德斯 奔驰 [zh] การออกเสียงคำว่า 梅赛德斯 奔驰 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2012 生日快樂 [zh] การออกเสียงคำว่า 生日快樂 คะแนนโหวต 3 คะแนน
26/10/2012 恭喜 [zh] การออกเสียงคำว่า 恭喜 คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2012 享受 [zh] การออกเสียงคำว่า 享受 คะแนนโหวต 1 คะแนน
24/06/2012 剧院 [zh] การออกเสียงคำว่า 剧院 คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/06/2012 作品 [zh] การออกเสียงคำว่า 作品 คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/06/2012 修整 [zh] การออกเสียงคำว่า 修整 คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/06/2012 互相 [zh] การออกเสียงคำว่า 互相 คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/06/2012 侮辱 [zh] การออกเสียงคำว่า 侮辱 คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/06/2012 原来 [zh] การออกเสียงคำว่า 原来 คะแนนโหวต -1 คะแนน
22/05/2012 簿册 [zh] การออกเสียงคำว่า 簿册 คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2012 天安门 [zh] การออกเสียงคำว่า 天安门 คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2012 北京科技大學 [zh] การออกเสียงคำว่า 北京科技大學 คะแนนโหวต -3 คะแนน
27/04/2012 簿 [zh] การออกเสียงคำว่า 簿 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 埠头 [zh] การออกเสียงคำว่า 埠头 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 部下 [zh] การออกเสียงคำว่า 部下 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 部位 [zh] การออกเสียงคำว่า 部位 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 部委 [zh] การออกเสียงคำว่า 部委 คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2012 部属 [zh] การออกเสียงคำว่า 部属 คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2012 部首 [zh] การออกเสียงคำว่า 部首 คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/04/2012 部门 [zh] การออกเสียงคำว่า 部门 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 部落 [zh] การออกเสียงคำว่า 部落 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 部件 [zh] การออกเสียงคำว่า 部件 คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2012 部分 [zh] การออกเสียงคำว่า 部分 คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/03/2012 步行 [zh] การออกเสียงคำว่า 步行 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 部队 [zh] การออกเสียงคำว่า 部队 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 [zh] การออกเสียงคำว่า 部 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 步子 [zh] การออกเสียงคำว่า 步子 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2012 步骤 [zh] การออกเสียงคำว่า 步骤 คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2012 步行街 [zh] การออกเสียงคำว่า 步行街 คะแนนโหวต 0 คะแนน