ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/08/2012 选举权 [yue] การออกเสียงคำว่า 选举权 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 选举权 [hak] การออกเสียงคำว่า 选举权 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 选举权 [zh] การออกเสียงคำว่า 选举权 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 选举 [yue] การออกเสียงคำว่า 选举 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 科学 [hak] การออกเสียงคำว่า 科学 คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/08/2012 民主 [hak] การออกเสียงคำว่า 民主 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 选票 [hak] การออกเสียงคำว่า 选票 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 选票 [yue] การออกเสียงคำว่า 选票 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 选票 [zh] การออกเสียงคำว่า 选票 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 贪官 [hak] การออกเสียงคำว่า 贪官 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 贪官 [yue] การออกเสียงคำว่า 贪官 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 贪官 [zh] การออกเสียงคำว่า 贪官 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 医院 [yue] การออกเสียงคำว่า 医院 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 医院 [hak] การออกเสียงคำว่า 医院 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 学校 [hak] การออกเสียงคำว่า 学校 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 学校 [yue] การออกเสียงคำว่า 学校 คะแนนโหวต -1 คะแนน
30/08/2012 [yue] การออกเสียงคำว่า 将 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 [yue] การออกเสียงคำว่า 揭 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 [yue] การออกเสียงคำว่า 寻 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 [yue] การออกเสียงคำว่า 卓 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 [yue] การออกเสียงคำว่า 强 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 伦敦 [yue] การออกเสียงคำว่า 伦敦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 周星驰 [yue] การออกเสียงคำว่า 周星驰 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 周华健 [yue] การออกเสียงคำว่า 周华健 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 周华健 [zh] การออกเสียงคำว่า 周华健 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 谭咏麟 [zh] การออกเสียงคำว่า 谭咏麟 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 谭咏麟 [hak] การออกเสียงคำว่า 谭咏麟 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 奥巴马 [yue] การออกเสียงคำว่า 奥巴马 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 历史 [yue] การออกเสียงคำว่า 历史 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 长城 [yue] การออกเสียงคำว่า 长城 คะแนนโหวต 0 คะแนน