ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/08/2012 选举权 [yue] การออกเสียง : 选举权 0 โหวต
30/08/2012 选举权 [hak] การออกเสียง : 选举权 0 โหวต
30/08/2012 选举权 [zh] การออกเสียง : 选举权 0 โหวต
30/08/2012 选举 [yue] การออกเสียง : 选举 0 โหวต
30/08/2012 科学 [hak] การออกเสียง : 科学 1 โหวต
30/08/2012 民主 [hak] การออกเสียง : 民主 0 โหวต
30/08/2012 选票 [hak] การออกเสียง : 选票 0 โหวต
30/08/2012 选票 [yue] การออกเสียง : 选票 0 โหวต
30/08/2012 选票 [zh] การออกเสียง : 选票 0 โหวต
30/08/2012 贪官 [hak] การออกเสียง : 贪官 0 โหวต
30/08/2012 贪官 [yue] การออกเสียง : 贪官 0 โหวต
30/08/2012 贪官 [zh] การออกเสียง : 贪官 0 โหวต
30/08/2012 医院 [yue] การออกเสียง : 医院 0 โหวต
30/08/2012 医院 [hak] การออกเสียง : 医院 0 โหวต
30/08/2012 学校 [hak] การออกเสียง : 学校 0 โหวต
30/08/2012 学校 [yue] การออกเสียง : 学校 -1 โหวต
30/08/2012 [yue] การออกเสียง : 将 0 โหวต
30/08/2012 [yue] การออกเสียง : 揭 0 โหวต
30/08/2012 [yue] การออกเสียง : 寻 0 โหวต
30/08/2012 [yue] การออกเสียง : 卓 0 โหวต
30/08/2012 [yue] การออกเสียง : 强 0 โหวต
30/08/2012 伦敦 [yue] การออกเสียง : 伦敦 0 โหวต
30/08/2012 周星驰 [yue] การออกเสียง : 周星驰 0 โหวต
30/08/2012 周华健 [yue] การออกเสียง : 周华健 0 โหวต
30/08/2012 周华健 [zh] การออกเสียง : 周华健 0 โหวต
30/08/2012 谭咏麟 [zh] การออกเสียง : 谭咏麟 0 โหวต
30/08/2012 谭咏麟 [hak] การออกเสียง : 谭咏麟 0 โหวต
30/08/2012 奥巴马 [yue] การออกเสียง : 奥巴马 0 โหวต
30/08/2012 历史 [yue] การออกเสียง : 历史 0 โหวต
30/08/2012 长城 [yue] การออกเสียง : 长城 0 โหวต