ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2012 朋友 [hak] การออกเสียง : 朋友 0 โหวต
31/08/2012 围城 [hak] การออกเสียง : 围城 0 โหวต
31/08/2012 三国演义 [hak] การออกเสียง : 三国演义 0 โหวต
31/08/2012 红楼梦 [hak] การออกเสียง : 红楼梦 0 โหวต
31/08/2012 刘德华 [hak] การออกเสียง : 刘德华 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 系 0 โหวต
31/08/2012 读书 [hak] การออกเสียง : 读书 0 โหวต
31/08/2012 爱好 [hak] การออกเสียง : 爱好 0 โหวต
31/08/2012 发神经 [hak] การออกเสียง : 发神经 0 โหวต
31/08/2012 老师 [hak] การออกเสียง : 老师 0 โหวต
31/08/2012 学生哥 [hak] การออกเสียง : 学生哥 0 โหวต
31/08/2012 同学 [hak] การออกเสียง : 同学 0 โหวต
31/08/2012 老友 [hak] การออกเสียง : 老友 0 โหวต
31/08/2012 文明 [hak] การออกเสียง : 文明 0 โหวต
31/08/2012 客家人 [hak] การออกเสียง : 客家人 0 โหวต
31/08/2012 肮脏 [hak] การออกเสียง : 肮脏 0 โหวต
31/08/2012 什么 [hak] การออกเสียง : 什么 0 โหวต
31/08/2012 睡觉 [hak] การออกเสียง : 睡觉 0 โหวต
31/08/2012 香蕉 [hak] การออกเสียง : 香蕉 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 水 0 โหวต
31/08/2012 土廣東話 [hak] การออกเสียง : 土廣東話 0 โหวต
31/08/2012 中文 [hak] การออกเสียง : 中文 0 โหวต
31/08/2012 百万 [hak] การออกเสียง : 百万 0 โหวต
31/08/2012 丰田 [hak] การออกเสียง : 丰田 0 โหวต
31/08/2012 皇帝 [hak] การออกเสียง : 皇帝 0 โหวต
31/08/2012 洗面 [hak] การออกเสียง : 洗面 0 โหวต
31/08/2012 刷牙 [hak] การออกเสียง : 刷牙 0 โหวต
31/08/2012 刷牙 [zh] การออกเสียง : 刷牙 1 โหวต
31/08/2012 冲凉 [hak] การออกเสียง : 冲凉 0 โหวต
31/08/2012 洗身 [hak] การออกเสียง : 洗身 0 โหวต