ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 法 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 對 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 想 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 風 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 看 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 艾 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 冷 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 仇 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 花 0 โหวต
07/09/2012 四六货 [hak] การออกเสียงคำว่า 四六货 0 โหวต
31/08/2012 苍井空 [hak] การออกเสียงคำว่า 苍井空 0 โหวต
31/08/2012 作业 [zh] การออกเสียงคำว่า 作业 0 โหวต
31/08/2012 思路 [hak] การออกเสียงคำว่า 思路 0 โหวต
31/08/2012 思维 [hak] การออกเสียงคำว่า 思维 0 โหวต
31/08/2012 思考 [hak] การออกเสียงคำว่า 思考 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 苦 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 辣 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 甜 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 酸 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 咸 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 行 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียงคำว่า 情 0 โหวต
31/08/2012 电池 [hak] การออกเสียงคำว่า 电池 0 โหวต
31/08/2012 电话 [hak] การออกเสียงคำว่า 电话 0 โหวต
31/08/2012 荔枝 [hak] การออกเสียงคำว่า 荔枝 0 โหวต
31/08/2012 龙眼 [hak] การออกเสียงคำว่า 龙眼 0 โหวต
31/08/2012 龙的传人 [hak] การออกเสียงคำว่า 龙的传人 0 โหวต
31/08/2012 眼晴 [zh] การออกเสียงคำว่า 眼晴 0 โหวต
31/08/2012 总线 [zh] การออกเสียงคำว่า 总线 0 โหวต
31/08/2012 爱因斯坦 [hak] การออกเสียงคำว่า 爱因斯坦 0 โหวต