ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 法 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 對 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 想 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 風 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 看 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 艾 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 冷 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 仇 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 花 0 โหวต
07/09/2012 四六货 [hak] การออกเสียง : 四六货 0 โหวต
31/08/2012 苍井空 [hak] การออกเสียง : 苍井空 0 โหวต
31/08/2012 作业 [zh] การออกเสียง : 作业 0 โหวต
31/08/2012 思路 [hak] การออกเสียง : 思路 0 โหวต
31/08/2012 思维 [hak] การออกเสียง : 思维 0 โหวต
31/08/2012 思考 [hak] การออกเสียง : 思考 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 苦 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 辣 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 甜 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 酸 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 咸 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 行 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 情 0 โหวต
31/08/2012 电池 [hak] การออกเสียง : 电池 0 โหวต
31/08/2012 电话 [hak] การออกเสียง : 电话 0 โหวต
31/08/2012 荔枝 [hak] การออกเสียง : 荔枝 0 โหวต
31/08/2012 龙眼 [hak] การออกเสียง : 龙眼 0 โหวต
31/08/2012 龙的传人 [hak] การออกเสียง : 龙的传人 0 โหวต
31/08/2012 眼晴 [zh] การออกเสียง : 眼晴 0 โหวต
31/08/2012 总线 [zh] การออกเสียง : 总线 0 โหวต
31/08/2012 爱因斯坦 [hak] การออกเสียง : 爱因斯坦 0 โหวต