ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/09/2012 高数 [hak] การออกเสียง : 高数 0 โหวต
07/09/2012 化学 [hak] การออกเสียง : 化学 1 โหวต
07/09/2012 物理 [hak] การออกเสียง : 物理 0 โหวต
07/09/2012 数学 [hak] การออกเสียง : 数学 0 โหวต
07/09/2012 语文 [hak] การออกเสียง : 语文 0 โหวต
07/09/2012 面包 [hak] การออกเสียง : 面包 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 菜 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 饭 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 米 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 家 1 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 村 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 镇 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 县 0 โหวต
07/09/2012 省 (saang2) [hak] การออกเสียง : 省 (saang2) 0 โหวต
07/09/2012 国家 [hak] การออกเสียง : 国家 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 日 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 過 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 年 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 等 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 藍 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 小 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 高 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 最 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 新 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 長 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 用 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 工 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 是 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 正 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 生 0 โหวต