ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/08/2012 江门 [yue] การออกเสียง : 江门 0 โหวต
30/08/2012 桃花 [hak] การออกเสียง : 桃花 0 โหวต
30/08/2012 调光器 [zh] การออกเสียง : 调光器 0 โหวต
30/08/2012 莲花山 [hak] การออกเสียง : 莲花山 0 โหวต
30/08/2012 三华李 [hak] การออกเสียง : 三华李 0 โหวต
30/08/2012 大学 [yue] การออกเสียง : 大学 0 โหวต
30/08/2012 大学 [hak] การออกเสียง : 大学 0 โหวต
30/08/2012 失礼しました [ja] การออกเสียง : 失礼しました โดย makiya
30/08/2012 想不开 [hak] การออกเสียง : 想不开 0 โหวต
30/08/2012 东莞 [zh] การออกเสียง : 东莞 0 โหวต
30/08/2012 翁源中学 [yue] การออกเสียง : 翁源中学 0 โหวต
30/08/2012 翁源中学 [hak] การออกเสียง : 翁源中学 0 โหวต
30/08/2012 翁源 [hak] การออกเสียง : 翁源 0 โหวต
30/08/2012 翁源 [yue] การออกเสียง : 翁源 0 โหวต
30/08/2012 韶关 [yue] การออกเสียง : 韶关 0 โหวต
30/08/2012 爱情 [yue] การออกเสียง : 爱情 0 โหวต
30/08/2012 废话 [yue] การออกเสียง : 废话 0 โหวต