ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
07/10/2012 Fygi [nl] การออกเสียง : Fygi โดย Brugmans
03/10/2012 UPnP [en] การออกเสียง : UPnP โดย trice
07/09/2012 高数 [hak] การออกเสียง : 高数 0 โหวต
07/09/2012 化学 [hak] การออกเสียง : 化学 1 โหวต
07/09/2012 物理 [hak] การออกเสียง : 物理 0 โหวต
07/09/2012 数学 [hak] การออกเสียง : 数学 0 โหวต
07/09/2012 语文 [hak] การออกเสียง : 语文 0 โหวต
07/09/2012 面包 [hak] การออกเสียง : 面包 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 菜 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 饭 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 村 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 镇 0 โหวต
07/09/2012 [hak] การออกเสียง : 县 0 โหวต
07/09/2012 省 (saang2) [hak] การออกเสียง : 省 (saang2) 0 โหวต
07/09/2012 国家 [hak] การออกเสียง : 国家 0 โหวต
31/08/2012 苍井空 [hak] การออกเสียง : 苍井空 โดย ucoupak
31/08/2012 思路 [hak] การออกเสียง : 思路 0 โหวต
31/08/2012 思维 [hak] การออกเสียง : 思维 0 โหวต
31/08/2012 思考 [hak] การออกเสียง : 思考 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 苦 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 辣 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 甜 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 酸 0 โหวต
31/08/2012 [hak] การออกเสียง : 咸 0 โหวต
31/08/2012 电池 [hak] การออกเสียง : 电池 0 โหวต
31/08/2012 电话 [hak] การออกเสียง : 电话 0 โหวต
31/08/2012 荔枝 [hak] การออกเสียง : 荔枝 0 โหวต
31/08/2012 龙眼 [hak] การออกเสียง : 龙眼 0 โหวต
31/08/2012 龙的传人 [hak] การออกเสียง : 龙的传人 0 โหวต
31/08/2012 总线 [zh] การออกเสียง : 总线 โดย Kaughan