ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/03/2014 fantastische [nl] การออกเสียงคำว่า fantastische คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 coryfee [nl] การออกเสียงคำว่า coryfee คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 bloemenzaak [nl] การออกเสียงคำว่า bloemenzaak คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 pakweg [nl] การออกเสียงคำว่า pakweg คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 lanterfant [nl] การออกเสียงคำว่า lanterfant คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 dvd-recorder [nl] การออกเสียงคำว่า dvd-recorder คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] การออกเสียงคำว่า boomknuffeltherapie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 halsketting [nl] การออกเสียงคำว่า halsketting คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 in de bossen [nl] การออกเสียงคำว่า in de bossen คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2014 karretje [nl] การออกเสียงคำว่า karretje คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 beviel [nl] การออกเสียงคำว่า beviel คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 lijkkoets [nl] การออกเสียงคำว่า lijkkoets คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 lijkkist [nl] การออกเสียงคำว่า lijkkist คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] การออกเสียงคำว่า Varsseveldsestraatweg คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] การออกเสียงคำว่า storingsgevoelige คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 Kiers [nl] การออกเสียงคำว่า Kiers คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] การออกเสียงคำว่า Manfred F.R. Kets de Vries คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 uitjouwen [nl] การออกเสียงคำว่า uitjouwen คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] การออกเสียงคำว่า Guy Vanderborght คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 goddank [nl] การออกเสียงคำว่า goddank คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 met defecten [nl] การออกเสียงคำว่า met defecten คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 verstenen [nl] การออกเสียงคำว่า verstenen คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 banvonnis [nl] การออกเสียงคำว่า banvonnis คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 paren [nl] การออกเสียงคำว่า paren คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 dekker [nl] การออกเสียงคำว่า dekker คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 buidel [nl] การออกเสียงคำว่า buidel คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 voorgekomen [nl] การออกเสียงคำว่า voorgekomen คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 dekglas [nl] การออกเสียงคำว่า dekglas คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 coordinaten [nl] การออกเสียงคำว่า coordinaten คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/08/2013 debutante [nl] การออกเสียงคำว่า debutante คะแนนโหวต 0 คะแนน