ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/03/2014 fantastische [nl] fantastische การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 coryfee [nl] coryfee การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 bloemenzaak [nl] bloemenzaak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 pakweg [nl] pakweg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 lanterfant [nl] lanterfant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 dvd-recorder [nl] dvd-recorder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 boomknuffeltherapie [nl] boomknuffeltherapie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 halsketting [nl] halsketting การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 in de bossen [nl] in de bossen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2014 karretje [nl] karretje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 beviel [nl] beviel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 lijkkoets [nl] lijkkoets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 lijkkist [nl] lijkkist การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 Varsseveldsestraatweg [nl] Varsseveldsestraatweg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 storingsgevoelige [nl] storingsgevoelige การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 Kiers [nl] Kiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 Manfred F.R. Kets de Vries [nl] Manfred F.R. Kets de Vries การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 uitjouwen [nl] uitjouwen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2014 Guy Vanderborght [nl] Guy Vanderborght การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 goddank [nl] goddank การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 met defecten [nl] met defecten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 verstenen [nl] verstenen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 banvonnis [nl] banvonnis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 paren [nl] paren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 dekker [nl] dekker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 buidel [nl] buidel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 voorgekomen [nl] voorgekomen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 dekglas [nl] dekglas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 coordinaten [nl] coordinaten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/08/2013 debutante [nl] debutante การออกเสียง 0คะแนนโหวต