ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] Jan Dirksz Both การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Aagfe [nl] Aagfe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] Johan Willem Beyen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Boumans [nl] Boumans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] Musetta van der Merwe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 van Santen [nl] van Santen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] Ambrosius Bosschaert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] Michiel Sweerts การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Santomees [nl] Santomees การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Moorveld [nl] Moorveld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Jean Dreze [nl] Jean Dreze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] Bernard van Risamburgh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] Joris de Caulerij การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] Christiaan Snouck Hurgronje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] Noord-Nauw van Kales การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] Wilbert Hazelzet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 verwachten [nl] verwachten การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 mogelijk [nl] mogelijk การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
26/05/2010 voorbode [nl] voorbode การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 DNA [nl] DNA การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 Karyoplasma [nl] Karyoplasma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 geslachtscel [nl] geslachtscel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 chromosomenformule [nl] chromosomenformule การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 meiose [nl] meiose การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 zaadcel [nl] zaadcel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] geslachtschromosoom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 X-chromosoom [nl] X-chromosoom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] Y-chromosoom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 celdeling [nl] celdeling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/11/2009 Minderhoud [nl] Minderhoud การออกเสียง 0คะแนนโหวต