ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/01/2012 koning [nl] การออกเสียง : koning 1 โหวต
27/01/2012 legendarisch [nl] การออกเสียง : legendarisch 0 โหวต
27/01/2012 hallo [nl] การออกเสียง : hallo 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2012 oricalchum [nl] การออกเสียง : oricalchum 0 โหวต
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] การออกเสียง : René Goormaghtigh 0 โหวต
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] การออกเสียง : Kemy Agustien 0 โหวต
27/01/2012 lippershey [nl] การออกเสียง : lippershey 0 โหวต
27/01/2012 De Boeck [nl] การออกเสียง : De Boeck 0 โหวต
27/01/2012 bevoegdheid [nl] การออกเสียง : bevoegdheid 0 โหวต
27/01/2012 desmense [nl] การออกเสียง : desmense 0 โหวต
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] การออกเสียง : Romejn de Hooghe 0 โหวต
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] การออกเสียง : Gerard Houckgeest 0 โหวต
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] การออกเสียง : Eexterzandvoort 0 โหวต
26/05/2010 Foudgum [nl] การออกเสียง : Foudgum 0 โหวต
26/05/2010 Foxwolde [nl] การออกเสียง : Foxwolde 0 โหวต
26/05/2010 Elahuizen [nl] การออกเสียง : Elahuizen 0 โหวต
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] การออกเสียง : Allewoutsdijk 0 โหวต
26/05/2010 Garrelsweer [nl] การออกเสียง : Garrelsweer 0 โหวต
26/05/2010 Garsthuizen [nl] การออกเสียง : Garsthuizen 0 โหวต
26/05/2010 Gelselaar [nl] การออกเสียง : Gelselaar 0 โหวต
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] การออกเสียง : 's-Heer Arendskerke 0 โหวต
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] การออกเสียง : 's-Heer Abtskerke 0 โหวต
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] การออกเสียง : Hantumhuizen 0 โหวต
26/05/2010 Langweer [nl] การออกเสียง : Langweer 0 โหวต
26/05/2010 Lelijkstad [nl] การออกเสียง : Lelijkstad 0 โหวต
26/05/2010 Molkwerum [nl] การออกเสียง : Molkwerum 0 โหวต
26/05/2010 Marijenkampen [nl] การออกเสียง : Marijenkampen 0 โหวต
26/05/2010 Gillis [nl] การออกเสียง : Gillis 0 โหวต
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] การออกเสียง : Jan Porcellis 0 โหวต
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] การออกเสียง : Nicolaes Berchem 0 โหวต