ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/01/2012 koning [nl] koning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 legendarisch [nl] legendarisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 hallo [nl] hallo การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/01/2012 oricalchum [nl] oricalchum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] René Goormaghtigh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] Kemy Agustien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 lippershey [nl] lippershey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 De Boeck [nl] De Boeck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 bevoegdheid [nl] bevoegdheid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 desmense [nl] desmense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] Romejn de Hooghe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] Gerard Houckgeest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] Eexterzandvoort การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Foudgum [nl] Foudgum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Foxwolde [nl] Foxwolde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Elahuizen [nl] Elahuizen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] Allewoutsdijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Garrelsweer [nl] Garrelsweer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Garsthuizen [nl] Garsthuizen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Gelselaar [nl] Gelselaar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] 's-Heer Arendskerke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] 's-Heer Abtskerke การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] Hantumhuizen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Langweer [nl] Langweer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Lelijkstad [nl] Lelijkstad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Molkwerum [nl] Molkwerum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Marijenkampen [nl] Marijenkampen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Gillis [nl] Gillis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] Jan Porcellis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] Nicolaes Berchem การออกเสียง 0คะแนนโหวต