ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/01/2012 koning [nl] การออกเสียงคำว่า koning คะแนนโหวต 1 คะแนน
27/01/2012 legendarisch [nl] การออกเสียงคำว่า legendarisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 hallo [nl] การออกเสียงคำว่า hallo คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2012 oricalchum [nl] การออกเสียงคำว่า oricalchum คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 René Goormaghtigh [nl] การออกเสียงคำว่า René Goormaghtigh คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 Kemy Agustien [nl] การออกเสียงคำว่า Kemy Agustien คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 lippershey [nl] การออกเสียงคำว่า lippershey คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 De Boeck [nl] การออกเสียงคำว่า De Boeck คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 bevoegdheid [nl] การออกเสียงคำว่า bevoegdheid คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 desmense [nl] การออกเสียงคำว่า desmense คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 Romejn de Hooghe [nl] การออกเสียงคำว่า Romejn de Hooghe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2012 Gerard Houckgeest [nl] การออกเสียงคำว่า Gerard Houckgeest คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Eexterzandvoort [nl] การออกเสียงคำว่า Eexterzandvoort คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Foudgum [nl] การออกเสียงคำว่า Foudgum คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Foxwolde [nl] การออกเสียงคำว่า Foxwolde คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Elahuizen [nl] การออกเสียงคำว่า Elahuizen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Allewoutsdijk [nl] การออกเสียงคำว่า Allewoutsdijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Garrelsweer [nl] การออกเสียงคำว่า Garrelsweer คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Garsthuizen [nl] การออกเสียงคำว่า Garsthuizen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Gelselaar [nl] การออกเสียงคำว่า Gelselaar คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 's-Heer Arendskerke [nl] การออกเสียงคำว่า 's-Heer Arendskerke คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 's-Heer Abtskerke [nl] การออกเสียงคำว่า 's-Heer Abtskerke คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Hantumhuizen [nl] การออกเสียงคำว่า Hantumhuizen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Langweer [nl] การออกเสียงคำว่า Langweer คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Lelijkstad [nl] การออกเสียงคำว่า Lelijkstad คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Molkwerum [nl] การออกเสียงคำว่า Molkwerum คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Marijenkampen [nl] การออกเสียงคำว่า Marijenkampen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Gillis [nl] การออกเสียงคำว่า Gillis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Jan Porcellis [nl] การออกเสียงคำว่า Jan Porcellis คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Nicolaes Berchem [nl] การออกเสียงคำว่า Nicolaes Berchem คะแนนโหวต 0 คะแนน