สมาชิก:

vturiserra

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ vturiserra

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/04/2011 Veciana [ca] การออกเสียง : Veciana 0 โหวต
17/04/2011 parènquima [ca] การออกเสียง : parènquima 0 โหวต
17/04/2011 unicameralitat [ca] การออกเสียง : unicameralitat 0 โหวต
17/04/2011 unicameral [ca] การออกเสียง : unicameral 0 โหวต
17/04/2011 bicameralitat [ca] การออกเสียง : bicameralitat 0 โหวต
17/04/2011 adopció [ca] การออกเสียง : adopció 0 โหวต
17/04/2011 egoisme [ca] การออกเสียง : egoisme 0 โหวต
17/04/2011 malacologia [ca] การออกเสียง : malacologia 0 โหวต
17/04/2011 suspensió [ca] การออกเสียง : suspensió 0 โหวต
17/04/2011 electrocauterització [ca] การออกเสียง : electrocauterització 0 โหวต
17/04/2011 Tripolitana [ca] การออกเสียง : Tripolitana 0 โหวต
17/04/2011 eclíptica [ca] การออกเสียง : eclíptica 0 โหวต
17/04/2011 temptació [ca] การออกเสียง : temptació 0 โหวต
17/04/2011 isometria [ca] การออกเสียง : isometria 0 โหวต
17/04/2011 translació [ca] การออกเสียง : translació 0 โหวต
17/04/2011 bijecció [ca] การออกเสียง : bijecció 0 โหวต
17/04/2011 diglòssia [ca] การออกเสียง : diglòssia 0 โหวต
17/04/2011 codominància [ca] การออกเสียง : codominància 0 โหวต
17/04/2011 funció [ca] การออกเสียง : funció 0 โหวต
17/04/2011 ecolocalització [ca] การออกเสียง : ecolocalització 0 โหวต
17/04/2011 hidrogenació [ca] การออกเสียง : hidrogenació 0 โหวต
17/04/2011 descripció [ca] การออกเสียง : descripció 0 โหวต
17/04/2011 romanització [ca] การออกเสียง : romanització 0 โหวต
17/04/2011 Laia Marull i Quintana [ca] การออกเสียง : Laia Marull i Quintana 0 โหวต
17/04/2011 sincretisme [ca] การออกเสียง : sincretisme 0 โหวต
17/04/2011 cultura [ca] การออกเสียง : cultura 0 โหวต
17/04/2011 antropologia [ca] การออกเสียง : antropologia 0 โหวต
17/04/2011 economia [ca] การออกเสียง : economia 0 โหวต
17/04/2011 consumidor [ca] การออกเสียง : consumidor 0 โหวต
17/04/2011 demanda [ca] การออกเสียง : demanda 0 โหวต