ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/01/2012 pourrez [fr] การออกเสียงคำว่า pourrez คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 cosmatesque [fr] การออกเสียงคำว่า cosmatesque คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 boisrenard [fr] การออกเสียงคำว่า boisrenard คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 passiez [fr] การออกเสียงคำว่า passiez คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 beaurenard [fr] การออกเสียงคำว่า beaurenard คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 râleur [fr] การออกเสียงคำว่า râleur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 plu [fr] การออกเสียงคำว่า plu คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/01/2012 proposer [fr] การออกเสียงคำว่า proposer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 la fête du travail [fr] การออกเสียงคำว่า la fête du travail คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 intérieur [fr] การออกเสียงคำว่า intérieur คะแนนโหวต -2 คะแนน
31/01/2012 s'inscrire [fr] การออกเสียงคำว่า s'inscrire คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 viens [fr] การออกเสียงคำว่า viens คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 préféré [fr] การออกเสียงคำว่า préféré คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 voyage d'agrément [fr] การออกเสียงคำว่า voyage d'agrément คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 voyage d'affaires [fr] การออกเสียงคำว่า voyage d'affaires คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 matinal [fr] การออกเสียงคำว่า matinal คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/01/2012 trop [fr] การออกเสียงคำว่า trop คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 chaque jour [fr] การออกเสียงคำว่า chaque jour คะแนนโหวต -1 คะแนน
31/01/2012 décors [fr] การออกเสียงคำว่า décors คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 bon sang [fr] การออกเสียงคำว่า bon sang คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 suivi [fr] การออกเสียงคำว่า suivi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 visite guidée [fr] การออกเสียงคำว่า visite guidée คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 escalader [fr] การออกเสียงคำว่า escalader คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 d'ordinaire [fr] การออกเสียงคำว่า d'ordinaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 étape [fr] การออกเสียงคำว่า étape คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2010 Acadie [fr] การออกเสียงคำว่า Acadie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2010 affluent [fr] การออกเสียงคำว่า affluent คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/04/2010 Açores [fr] การออกเสียงคำว่า Açores คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2010 baie de Corée [fr] การออกเสียงคำว่า baie de Corée คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2010 Bahia [fr] การออกเสียงคำว่า Bahia คะแนนโหวต 0 คะแนน