ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/01/2012 pourrez [fr] pourrez การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 cosmatesque [fr] cosmatesque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 boisrenard [fr] boisrenard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 passiez [fr] passiez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 beaurenard [fr] beaurenard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 râleur [fr] râleur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 plu [fr] plu การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/01/2012 proposer [fr] proposer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 la fête du travail [fr] la fête du travail การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 intérieur [fr] intérieur การออกเสียง -2คะแนนโหวต
31/01/2012 s'inscrire [fr] s'inscrire การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 viens [fr] viens การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 préféré [fr] préféré การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 voyage d'agrément [fr] voyage d'agrément การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 voyage d'affaires [fr] voyage d'affaires การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 matinal [fr] matinal การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/01/2012 trop [fr] trop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 chaque jour [fr] chaque jour การออกเสียง -1คะแนนโหวต
31/01/2012 décors [fr] décors การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 bon sang [fr] bon sang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 suivi [fr] suivi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 visite guidée [fr] visite guidée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 escalader [fr] escalader การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 d'ordinaire [fr] d'ordinaire การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 étape [fr] étape การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2010 Acadie [fr] Acadie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2010 affluent [fr] affluent การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/04/2010 Açores [fr] Açores การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2010 baie de Corée [fr] baie de Corée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/04/2010 Bahia [fr] Bahia การออกเสียง 0คะแนนโหวต