ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/02/2012 vuilniswagen [nl] การออกเสียง : vuilniswagen 0 โหวต
04/02/2012 opzettelijk [nl] การออกเสียง : opzettelijk 0 โหวต
04/02/2012 kantoorbediende [nl] การออกเสียง : kantoorbediende 0 โหวต
04/02/2012 zich vergissen [nl] การออกเสียง : zich vergissen -1 โหวต
04/02/2012 vestigingsvergunning [nl] การออกเสียง : vestigingsvergunning 0 โหวต
04/02/2012 cherubijn [nl] การออกเสียง : cherubijn 0 โหวต
04/02/2012 engeltje [nl] การออกเสียง : engeltje 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2012 likeurglas [nl] การออกเสียง : likeurglas 0 โหวต
04/02/2012 facultatief [nl] การออกเสียง : facultatief 0 โหวต
04/02/2012 Kiel [nl] การออกเสียง : Kiel 0 โหวต
04/02/2012 nyenrode [nl] การออกเสียง : nyenrode 0 โหวต
04/02/2012 overhoeks [nl] การออกเสียง : overhoeks 0 โหวต
04/02/2012 helleveeg [nl] การออกเสียง : helleveeg 0 โหวต
04/02/2012 gelijkbenige [nl] การออกเสียง : gelijkbenige 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2012 ongelijkbenig [nl] การออกเสียง : ongelijkbenig 0 โหวต
04/02/2012 varkensvoer [nl] การออกเสียง : varkensvoer 0 โหวต
04/02/2012 hardvochtig [nl] การออกเสียง : hardvochtig 0 โหวต
04/02/2012 intake-gesprek [nl] การออกเสียง : intake-gesprek 0 โหวต
04/02/2012 stuurboord [nl] การออกเสียง : stuurboord 0 โหวต
04/02/2012 bakboord [nl] การออกเสียง : bakboord 0 โหวต
04/02/2012 kolenschuit [nl] การออกเสียง : kolenschuit 0 โหวต
04/02/2012 achterschip [nl] การออกเสียง : achterschip 0 โหวต
04/02/2012 achtersteven [nl] การออกเสียง : achtersteven 0 โหวต
04/02/2012 voorsteven [nl] การออกเสียง : voorsteven 0 โหวต
04/02/2012 voorschip [nl] การออกเสียง : voorschip 0 โหวต
04/02/2012 scheepskeuken [nl] การออกเสียง : scheepskeuken 0 โหวต
04/02/2012 kapiteinsloep [nl] การออกเสียง : kapiteinsloep 0 โหวต
04/02/2012 midscheeps [nl] การออกเสียง : midscheeps 0 โหวต
04/02/2012 adelborst [nl] การออกเสียง : adelborst 0 โหวต
04/02/2012 woutertje pieterse [nl] การออกเสียง : woutertje pieterse 0 โหวต