ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/03/2012 ziezo [nl] การออกเสียง : ziezo 0 โหวต
29/03/2012 dwarsstraat [nl] การออกเสียง : dwarsstraat 0 โหวต
29/03/2012 proesten [nl] การออกเสียง : proesten 0 โหวต
29/03/2012 brommen [nl] การออกเสียง : brommen 0 โหวต
29/03/2012 losknopen [nl] การออกเสียง : losknopen 0 โหวต
29/03/2012 Wtenbogaert [nl] การออกเสียง : Wtenbogaert 0 โหวต
29/03/2012 heus [nl] การออกเสียง : heus 0 โหวต
29/03/2012 gordijn [nl] การออกเสียง : gordijn 0 โหวต
29/03/2012 zeepsop [nl] การออกเสียง : zeepsop 0 โหวต
29/03/2012 perziken [nl] การออกเสียง : perziken 0 โหวต
29/03/2012 tussenin [nl] การออกเสียง : tussenin 0 โหวต
29/03/2012 groeten [nl] การออกเสียง : groeten 0 โหวต
29/03/2012 poosje [nl] การออกเสียง : poosje 0 โหวต
29/03/2012 opeten [nl] การออกเสียง : opeten 0 โหวต
29/03/2012 zuchten [nl] การออกเสียง : zuchten 0 โหวต
29/03/2012 staart [nl] การออกเสียง : staart 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/03/2012 knopen [nl] การออกเสียง : knopen 0 โหวต
29/03/2012 Willemina Jacoba van Gogh [nl] การออกเสียง : Willemina Jacoba van Gogh 0 โหวต
29/03/2012 slepen [nl] การออกเสียง : slepen 0 โหวต
29/03/2012 kalveren [nl] การออกเสียง : kalveren 0 โหวต
29/03/2012 Joep [nl] การออกเสียง : Joep 0 โหวต
29/03/2012 zand [nl] การออกเสียง : zand 0 โหวต
29/03/2012 schuinsmaarcheerder [nl] การออกเสียง : schuinsmaarcheerder 0 โหวต
29/03/2012 Nijgh & Van Ditmar [nl] การออกเสียง : Nijgh & Van Ditmar 0 โหวต
21/03/2012 Koninklijke Ahold [nl] การออกเสียง : Koninklijke Ahold 0 โหวต
09/03/2012 politiekorps [nl] การออกเสียง : politiekorps 0 โหวต
09/03/2012 medewerkerster [nl] การออกเสียง : medewerkerster 0 โหวต
17/02/2012 Geuzen [nl] การออกเสียง : Geuzen 0 โหวต
17/02/2012 richtingaanwijzer [nl] การออกเสียง : richtingaanwijzer 0 โหวต
17/02/2012 conrad busken huet [nl] การออกเสียง : conrad busken huet 0 โหวต