ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/05/2012 ruziën [nl] การออกเสียง : ruziën 0 โหวต
08/05/2012 straf [nl] การออกเสียง : straf 0 โหวต
08/05/2012 crisis [nl] การออกเสียง : crisis 1 โหวต
08/05/2012 jazeker [nl] การออกเสียง : jazeker 0 โหวต
08/05/2012 Nederlanden [nl] การออกเสียง : Nederlanden 0 โหวต
08/05/2012 glimlachje [nl] การออกเสียง : glimlachje 0 โหวต
08/05/2012 karnemelk [nl] การออกเสียง : karnemelk 0 โหวต
08/05/2012 baarmoeder [nl] การออกเสียง : baarmoeder 0 โหวต
08/05/2012 jasje [nl] การออกเสียง : jasje 0 โหวต
08/05/2012 strafwerk [nl] การออกเสียง : strafwerk 0 โหวต
08/05/2012 schilferig [nl] การออกเสียง : schilferig 0 โหวต
08/05/2012 narigheid [nl] การออกเสียง : narigheid 0 โหวต
20/04/2012 hogeschool [nl] การออกเสียง : hogeschool -1 โหวต
20/04/2012 verschijnselen [nl] การออกเสียง : verschijnselen 0 โหวต
20/04/2012 zelfredzaamheid [nl] การออกเสียง : zelfredzaamheid 0 โหวต
20/04/2012 eenzaamheid [nl] การออกเสียง : eenzaamheid -1 โหวต
16/04/2012 shoppen [nl] การออกเสียง : shoppen 0 โหวต
16/04/2012 ideale [nl] การออกเสียง : ideale 0 โหวต
16/04/2012 polyglot [nl] การออกเสียง : polyglot 0 โหวต
16/04/2012 Judith Leyster [nl] การออกเสียง : Judith Leyster 0 โหวต
16/04/2012 oneens [nl] การออกเสียง : oneens 0 โหวต
16/04/2012 deelneming [nl] การออกเสียง : deelneming 0 โหวต
16/04/2012 condoleren [nl] การออกเสียง : condoleren 0 โหวต
16/04/2012 proficiat [nl] การออกเสียง : proficiat 0 โหวต
16/04/2012 postuleerde [nl] การออกเสียง : postuleerde 0 โหวต
16/04/2012 stramien [nl] การออกเสียง : stramien 0 โหวต
16/04/2012 gemeenschappelijke [nl] การออกเสียง : gemeenschappelijke 0 โหวต
16/04/2012 streefde [nl] การออกเสียง : streefde 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/04/2012 gezichtspunt [nl] การออกเสียง : gezichtspunt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/04/2012 afwijkend [nl] การออกเสียง : afwijkend 0 โหวต