ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2012 zegeltje [nl] การออกเสียง : zegeltje 0 โหวต
12/09/2012 hooggeplaatste [nl] การออกเสียง : hooggeplaatste 0 โหวต
12/09/2012 Cristina Deutekom [nl] การออกเสียง : Cristina Deutekom 0 โหวต
12/09/2012 college [nl] การออกเสียง : college 0 โหวต
12/09/2012 huismerk [nl] การออกเสียง : huismerk 0 โหวต
12/09/2012 perfectum [nl] การออกเสียง : perfectum 0 โหวต
12/09/2012 participium [nl] การออกเสียง : participium 0 โหวต
12/09/2012 Applaus [nl] การออกเสียง : Applaus 0 โหวต
12/09/2012 tas [nl] การออกเสียง : tas 0 โหวต
12/09/2012 ontkennen [nl] การออกเสียง : ontkennen 0 โหวต
12/09/2012 sportschoen [nl] การออกเสียง : sportschoen 0 โหวต
12/09/2012 rumba [nl] การออกเสียง : rumba 0 โหวต
12/09/2012 teruggave [nl] การออกเสียง : teruggave 0 โหวต
12/09/2012 gordijnbonus [nl] การออกเสียง : gordijnbonus 0 โหวต
12/09/2012 luchthamer [nl] การออกเสียง : luchthamer 0 โหวต
12/09/2012 sadisme [nl] การออกเสียง : sadisme 0 โหวต
12/09/2012 spul [nl] การออกเสียง : spul 0 โหวต
12/09/2012 loopbrug [nl] การออกเสียง : loopbrug 0 โหวต
12/09/2012 rubriceren [nl] การออกเสียง : rubriceren 0 โหวต
12/09/2012 stemlokaal [nl] การออกเสียง : stemlokaal 0 โหวต
12/09/2012 puntenverdeling [nl] การออกเสียง : puntenverdeling 0 โหวต
12/09/2012 damspel [nl] การออกเสียง : damspel 0 โหวต
12/09/2012 verkiezingskoorts [nl] การออกเสียง : verkiezingskoorts 0 โหวต
12/09/2012 verkiezingsuitslag [nl] การออกเสียง : verkiezingsuitslag 0 โหวต
12/09/2012 onderscheppen [nl] การออกเสียง : onderscheppen 0 โหวต
12/09/2012 discrimineren [nl] การออกเสียง : discrimineren 0 โหวต
12/09/2012 grimeren [nl] การออกเสียง : grimeren 0 โหวต
08/05/2012 getogen [nl] การออกเสียง : getogen 0 โหวต
08/05/2012 Boonzaaijer [nl] การออกเสียง : Boonzaaijer 0 โหวต
08/05/2012 ruziën [nl] การออกเสียง : ruziën 0 โหวต