ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/02/2013 incognitomodus [nl] การออกเสียง : incognitomodus 0 โหวต
14/02/2013 Boerenbond [nl] การออกเสียง : Boerenbond 0 โหวต
14/02/2013 Richard Hol [nl] การออกเสียง : Richard Hol 0 โหวต
14/02/2013 beenkappen [nl] การออกเสียง : beenkappen 0 โหวต
14/02/2013 monstrans [nl] การออกเสียง : monstrans 0 โหวต
14/02/2013 Sterrenbeeld [nl] การออกเสียง : Sterrenbeeld 0 โหวต
14/02/2013 Carel van Leeuwen Boomkamp [nl] การออกเสียง : Carel van Leeuwen Boomkamp 0 โหวต
20/01/2013 kieuw [nl] การออกเสียง : kieuw 0 โหวต
30/11/2012 Sorgvliet [nl] การออกเสียง : Sorgvliet 0 โหวต
30/11/2012 Evoluon [nl] การออกเสียง : Evoluon 0 โหวต
30/11/2012 Koninklijk Paleis [nl] การออกเสียง : Koninklijk Paleis 0 โหวต
30/11/2012 jan faber [nl] การออกเสียง : jan faber 0 โหวต
30/11/2012 taaltypologie [nl] การออกเสียง : taaltypologie 0 โหวต
25/11/2012 Oude IJsselstreek [nl] การออกเสียง : Oude IJsselstreek 0 โหวต
25/11/2012 Teylingen [nl] การออกเสียง : Teylingen 0 โหวต
25/11/2012 Maria Dermoût [nl] การออกเสียง : Maria Dermoût 0 โหวต
25/11/2012 Dirk Groeneveld [nl] การออกเสียง : Dirk Groeneveld 0 โหวต
25/11/2012 Hollandsch Diep [nl] การออกเสียง : Hollandsch Diep 0 โหวต
25/11/2012 Weststellingwerf [nl] การออกเสียง : Weststellingwerf 0 โหวต
25/11/2012 s-Hertogenbosch [nl] การออกเสียง : s-Hertogenbosch 0 โหวต
25/11/2012 Wijdemeren [nl] การออกเสียง : Wijdemeren 0 โหวต
25/11/2012 ontzettend [nl] การออกเสียง : ontzettend 0 โหวต
25/11/2012 woest [nl] การออกเสียง : woest 0 โหวต
25/11/2012 ontzaglijk [nl] การออกเสียง : ontzaglijk 0 โหวต
26/09/2012 Tholens [nl] การออกเสียง : Tholens 0 โหวต
26/09/2012 goniometer [nl] การออกเสียง : goniometer 0 โหวต
26/09/2012 Lavinia Meijer [nl] การออกเสียง : Lavinia Meijer 0 โหวต
12/09/2012 afvlakken [nl] การออกเสียง : afvlakken 0 โหวต
12/09/2012 aflakken [nl] การออกเสียง : aflakken 0 โหวต
12/09/2012 trouwdag [nl] การออกเสียง : trouwdag 0 โหวต