ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2013 varaan [nl] การออกเสียง : varaan 0 โหวต
31/08/2013 git [nl] การออกเสียง : git 0 โหวต
31/08/2013 kuddedieren [nl] การออกเสียง : kuddedieren 0 โหวต
31/08/2013 lasapparaat [nl] การออกเสียง : lasapparaat 0 โหวต
31/08/2013 schepsel [nl] การออกเสียง : schepsel 0 โหวต
31/08/2013 gedierte [nl] การออกเสียง : gedierte 0 โหวต
31/08/2013 aula [nl] การออกเสียง : aula 0 โหวต
31/08/2013 valse munter [nl] การออกเสียง : valse munter 0 โหวต
31/08/2013 autonomie [nl] การออกเสียง : autonomie 0 โหวต
31/08/2013 rag [nl] การออกเสียง : rag 0 โหวต
31/08/2013 meespelen [nl] การออกเสียง : meespelen 0 โหวต
31/08/2013 maansteen [nl] การออกเสียง : maansteen 0 โหวต
31/08/2013 Granaat [nl] การออกเสียง : Granaat 0 โหวต
31/08/2013 getob [nl] การออกเสียง : getob 0 โหวต
31/08/2013 wijzigingen [nl] การออกเสียง : wijzigingen 0 โหวต
31/08/2013 stijl [nl] การออกเสียง : stijl 0 โหวต
31/08/2013 des te beter [nl] การออกเสียง : des te beter 0 โหวต
31/08/2013 blaam [nl] การออกเสียง : blaam 0 โหวต
31/08/2013 bitumen [nl] การออกเสียง : bitumen 0 โหวต
31/08/2013 corpusculair [nl] การออกเสียง : corpusculair 0 โหวต
31/08/2013 cataclysme [nl] การออกเสียง : cataclysme 0 โหวต
31/08/2013 canonisatie [nl] การออกเสียง : canonisatie 0 โหวต
31/08/2013 asbak [nl] การออกเสียง : asbak 0 โหวต
31/08/2013 geliefhebber [nl] การออกเสียง : geliefhebber 0 โหวต
31/08/2013 hoofden [nl] การออกเสียง : hoofden 0 โหวต
31/08/2013 Tibbe [nl] การออกเสียง : Tibbe 0 โหวต
31/08/2013 Chris Meijer [nl] การออกเสียง : Chris Meijer 0 โหวต
31/08/2013 repetitieruimte [nl] การออกเสียง : repetitieruimte 0 โหวต
14/02/2013 van Elswijk [nl] การออกเสียง : van Elswijk 0 โหวต
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] การออกเสียง : Lamoraal van Egmont 0 โหวต