ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/08/2013 kuddedieren [nl] kuddedieren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 lasapparaat [nl] lasapparaat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 schepsel [nl] schepsel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 gedierte [nl] gedierte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 aula [nl] aula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 valse munter [nl] valse munter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 autonomie [nl] autonomie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 rag [nl] rag การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 meespelen [nl] meespelen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 maansteen [nl] maansteen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 Granaat [nl] Granaat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 getob [nl] getob การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 wijzigingen [nl] wijzigingen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 stijl [nl] stijl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 des te beter [nl] des te beter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 blaam [nl] blaam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 bitumen [nl] bitumen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 corpusculair [nl] corpusculair การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 cataclysme [nl] cataclysme การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 canonisatie [nl] canonisatie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 asbak [nl] asbak การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 geliefhebber [nl] geliefhebber การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 hoofden [nl] hoofden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 Tibbe [nl] Tibbe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 Chris Meijer [nl] Chris Meijer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/08/2013 repetitieruimte [nl] repetitieruimte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2013 van Elswijk [nl] van Elswijk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] Lamoraal van Egmont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2013 incognitomodus [nl] incognitomodus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/02/2013 Boerenbond [nl] Boerenbond การออกเสียง 0คะแนนโหวต