ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2013 kuddedieren [nl] การออกเสียงคำว่า kuddedieren คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 lasapparaat [nl] การออกเสียงคำว่า lasapparaat คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 schepsel [nl] การออกเสียงคำว่า schepsel คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 gedierte [nl] การออกเสียงคำว่า gedierte คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 aula [nl] การออกเสียงคำว่า aula คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 valse munter [nl] การออกเสียงคำว่า valse munter คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 autonomie [nl] การออกเสียงคำว่า autonomie คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 rag [nl] การออกเสียงคำว่า rag คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 meespelen [nl] การออกเสียงคำว่า meespelen คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 maansteen [nl] การออกเสียงคำว่า maansteen คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 Granaat [nl] การออกเสียงคำว่า Granaat คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 getob [nl] การออกเสียงคำว่า getob คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 wijzigingen [nl] การออกเสียงคำว่า wijzigingen คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 stijl [nl] การออกเสียงคำว่า stijl คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 des te beter [nl] การออกเสียงคำว่า des te beter คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 blaam [nl] การออกเสียงคำว่า blaam คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 bitumen [nl] การออกเสียงคำว่า bitumen คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 corpusculair [nl] การออกเสียงคำว่า corpusculair คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 cataclysme [nl] การออกเสียงคำว่า cataclysme คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 canonisatie [nl] การออกเสียงคำว่า canonisatie คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 asbak [nl] การออกเสียงคำว่า asbak คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 geliefhebber [nl] การออกเสียงคำว่า geliefhebber คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 hoofden [nl] การออกเสียงคำว่า hoofden คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 Tibbe [nl] การออกเสียงคำว่า Tibbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 Chris Meijer [nl] การออกเสียงคำว่า Chris Meijer คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2013 repetitieruimte [nl] การออกเสียงคำว่า repetitieruimte คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2013 van Elswijk [nl] การออกเสียงคำว่า van Elswijk คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2013 Lamoraal van Egmont [nl] การออกเสียงคำว่า Lamoraal van Egmont คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2013 incognitomodus [nl] การออกเสียงคำว่า incognitomodus คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/02/2013 Boerenbond [nl] การออกเสียงคำว่า Boerenbond คะแนนโหวต 0 คะแนน