ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2014 Broecke [nl] การออกเสียง : Broecke 0 โหวต
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] การออกเสียง : woudeerdgronden 0 โหวต
23/01/2014 pleeggezin [nl] การออกเสียง : pleeggezin 0 โหวต
23/01/2014 pleegvader [nl] การออกเสียง : pleegvader 0 โหวต
23/01/2014 pleegmoeder [nl] การออกเสียง : pleegmoeder 0 โหวต
23/01/2014 pleegkind [nl] การออกเสียง : pleegkind 0 โหวต
23/01/2014 Josef Israelplein [nl] การออกเสียง : Josef Israelplein 0 โหวต
23/01/2014 pleegzoon [nl] การออกเสียง : pleegzoon 0 โหวต
23/01/2014 pleegdochter [nl] การออกเสียง : pleegdochter 1 โหวต
23/01/2014 vettig [nl] การออกเสียง : vettig 0 โหวต
23/01/2014 uit elkaar gaan [nl] การออกเสียง : uit elkaar gaan 0 โหวต
23/01/2014 ontbloten [nl] การออกเสียง : ontbloten 0 โหวต
23/01/2014 struikelen [nl] การออกเสียง : struikelen 0 โหวต
23/01/2014 doemscenario [nl] การออกเสียง : doemscenario 0 โหวต
23/01/2014 historiestuk [nl] การออกเสียง : historiestuk 0 โหวต
23/01/2014 wortelen [nl] การออกเสียง : wortelen 0 โหวต
23/01/2014 waterhuishouding [nl] การออกเสียง : waterhuishouding 0 โหวต
23/01/2014 kerstboominzameling [nl] การออกเสียง : kerstboominzameling 0 โหวต
23/01/2014 vermicelli [nl] การออกเสียง : vermicelli 0 โหวต
23/01/2014 tijdstippen [nl] การออกเสียง : tijdstippen 0 โหวต
23/01/2014 advocaatkosten [nl] การออกเสียง : advocaatkosten 0 โหวต
23/01/2014 van Ooij [nl] การออกเสียง : van Ooij 0 โหวต
23/01/2014 Schooneveld [nl] การออกเสียง : Schooneveld 0 โหวต
23/01/2014 Marsdiep [nl] การออกเสียง : Marsdiep 0 โหวต
23/01/2014 spelbreker [nl] การออกเสียง : spelbreker 0 โหวต
23/01/2014 verjaardagscadeautjes [nl] การออกเสียง : verjaardagscadeautjes 0 โหวต
23/01/2014 integraalhelm [nl] การออกเสียง : integraalhelm 0 โหวต
23/01/2014 Arie Boomsma [nl] การออกเสียง : Arie Boomsma 0 โหวต
23/01/2014 letterwoord [nl] การออกเสียง : letterwoord 0 โหวต
23/01/2014 Herman van Swanevelt [nl] การออกเสียง : Herman van Swanevelt 0 โหวต