ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] การออกเสียง : liedeerdgronden 0 โหวต
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] การออกเสียง : kuilbrikgronden 0 โหวต
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] การออกเสียง : Herbert Blankensteijn 0 โหวต
23/01/2014 Molijn [nl] การออกเสียง : Molijn 0 โหวต
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] การออกเสียง : vlakvaaggronden 0 โหวต
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] การออกเสียง : hofeerdgronden 0 โหวต
23/01/2014 Entr'acte [nl] การออกเสียง : Entr'acte 0 โหวต
23/01/2014 tweeling [nl] การออกเสียง : tweeling 0 โหวต
23/01/2014 stiefvader [nl] การออกเสียง : stiefvader 0 โหวต
23/01/2014 stiefmoeder [nl] การออกเสียง : stiefmoeder 0 โหวต
23/01/2014 stiefbroer [nl] การออกเสียง : stiefbroer 0 โหวต
23/01/2014 stiefzus [nl] การออกเสียง : stiefzus 0 โหวต
23/01/2014 melkveehouder [nl] การออกเสียง : melkveehouder 0 โหวต
23/01/2014 delbrikgronden [nl] การออกเสียง : delbrikgronden 0 โหวต
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] การออกเสียง : bergbrikgronden 0 โหวต
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] การออกเสียง : rooibrikgronden 0 โหวต
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] การออกเสียง : plaseerdgronden 0 โหวต
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] การออกเสียง : akkereerdgronden 0 โหวต
23/01/2014 meerveengronden [nl] การออกเสียง : meerveengronden 0 โหวต
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] การออกเสียง : daalbrikgronden 0 โหวต
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] การออกเสียง : slikvaaggronden 0 โหวต
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] การออกเสียง : gorsvaaggronden 0 โหวต
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] การออกเสียง : drechtvaaggronden 0 โหวต
23/01/2014 boveengronden [nl] การออกเสียง : boveengronden 0 โหวต
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] การออกเสียง : poldervaaggronden 0 โหวต
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] การออกเสียง : nesvaaggronden 0 โหวต
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] การออกเสียง : vorstvaaggronden 0 โหวต
23/01/2014 aarveengronden [nl] การออกเสียง : aarveengronden 0 โหวต
23/01/2014 koopveengronden [nl] การออกเสียง : koopveengronden 0 โหวต
23/01/2014 Broecke [nl] การออกเสียง : Broecke 0 โหวต