ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2014 Herbert Blankensteijn [nl] การออกเสียงคำว่า Herbert Blankensteijn คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 Molijn [nl] การออกเสียงคำว่า Molijn คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 vlakvaaggronden [nl] การออกเสียงคำว่า vlakvaaggronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 hofeerdgronden [nl] การออกเสียงคำว่า hofeerdgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 Entr'acte [nl] การออกเสียงคำว่า Entr'acte คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 tweeling [nl] การออกเสียงคำว่า tweeling คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 stiefvader [nl] การออกเสียงคำว่า stiefvader คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 stiefmoeder [nl] การออกเสียงคำว่า stiefmoeder คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 stiefbroer [nl] การออกเสียงคำว่า stiefbroer คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 stiefzus [nl] การออกเสียงคำว่า stiefzus คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 melkveehouder [nl] การออกเสียงคำว่า melkveehouder คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 delbrikgronden [nl] การออกเสียงคำว่า delbrikgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 bergbrikgronden [nl] การออกเสียงคำว่า bergbrikgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 rooibrikgronden [nl] การออกเสียงคำว่า rooibrikgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 plaseerdgronden [nl] การออกเสียงคำว่า plaseerdgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 akkereerdgronden [nl] การออกเสียงคำว่า akkereerdgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 meerveengronden [nl] การออกเสียงคำว่า meerveengronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 daalbrikgronden [nl] การออกเสียงคำว่า daalbrikgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 slikvaaggronden [nl] การออกเสียงคำว่า slikvaaggronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 gorsvaaggronden [nl] การออกเสียงคำว่า gorsvaaggronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 drechtvaaggronden [nl] การออกเสียงคำว่า drechtvaaggronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 boveengronden [nl] การออกเสียงคำว่า boveengronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 poldervaaggronden [nl] การออกเสียงคำว่า poldervaaggronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 nesvaaggronden [nl] การออกเสียงคำว่า nesvaaggronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 vorstvaaggronden [nl] การออกเสียงคำว่า vorstvaaggronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 aarveengronden [nl] การออกเสียงคำว่า aarveengronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 koopveengronden [nl] การออกเสียงคำว่า koopveengronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 Broecke [nl] การออกเสียงคำว่า Broecke คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 woudeerdgronden [nl] การออกเสียงคำว่า woudeerdgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 pleeggezin [nl] การออกเสียงคำว่า pleeggezin คะแนนโหวต 0 คะแนน