ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/01/2012 Jan Koetsier [nl] การออกเสียง : Jan Koetsier 0 โหวต
13/01/2012 Kuijpers [nl] การออกเสียง : Kuijpers 0 โหวต