ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/01/2012 Kuijpers [nl] การออกเสียง : Kuijpers 0 โหวต