ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/01/2012 promotie [nl] การออกเสียง : promotie 0 โหวต
27/01/2012 pyriet [nl] การออกเสียง : pyriet 0 โหวต
25/01/2012 uitoefenen [nl] การออกเสียง : uitoefenen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2012 bevoegdheid [nl] การออกเสียง : bevoegdheid 0 โหวต
25/01/2012 staking [nl] การออกเสียง : staking 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2012 koppelen [nl] การออกเสียง : koppelen 0 โหวต
25/01/2012 criterium [nl] การออกเสียง : criterium 0 โหวต
25/01/2012 staatssecretaris [nl] การออกเสียง : staatssecretaris 0 โหวต
25/01/2012 jongeman [nl] การออกเสียง : jongeman 0 โหวต
25/01/2012 soepel [nl] การออกเสียง : soepel 0 โหวต
25/01/2012 somber [nl] การออกเสียง : somber 0 โหวต
25/01/2012 effectief [nl] การออกเสียง : effectief 0 โหวต
25/01/2012 Henk Verkuyl [nl] การออกเสียง : Henk Verkuyl 0 โหวต
25/01/2012 grondig [nl] การออกเสียง : grondig 0 โหวต
24/01/2012 De Panne [nl] การออกเสียง : De Panne 0 โหวต
24/01/2012 Willem Buiter [nl] การออกเสียง : Willem Buiter 0 โหวต
24/01/2012 drainage [nl] การออกเสียง : drainage 0 โหวต
24/01/2012 Gustav Leonhardt [nl] การออกเสียง : Gustav Leonhardt 0 โหวต
18/01/2012 Jonne Harmsma [nl] การออกเสียง : Jonne Harmsma 0 โหวต
18/01/2012 muiderslot [nl] การออกเสียง : muiderslot 0 โหวต
14/01/2012 zwartendijk [nl] การออกเสียง : zwartendijk 0 โหวต
14/01/2012 Uittenbogaard [nl] การออกเสียง : Uittenbogaard 0 โหวต
13/01/2012 Uhlenbeck [nl] การออกเสียง : Uhlenbeck 0 โหวต
13/01/2012 aad [nl] การออกเสียง : aad 0 โหวต
13/01/2012 Verhey [nl] การออกเสียง : Verhey 0 โหวต
13/01/2012 Nicolaas Govert de Bruijn [nl] การออกเสียง : Nicolaas Govert de Bruijn 0 โหวต
13/01/2012 chalcopyriet [nl] การออกเสียง : chalcopyriet 0 โหวต
13/01/2012 Scholten [nl] การออกเสียง : Scholten 0 โหวต
13/01/2012 Gerritsen [nl] การออกเสียง : Gerritsen 0 โหวต
13/01/2012 Smeets [nl] การออกเสียง : Smeets 0 โหวต