ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2018 Glimlachend [nl] การออกเสียง : Glimlachend 0 โหวต
24/04/2018 Zij wonen op de Nassaukade [nl] การออกเสียง : Zij wonen op de Nassaukade 0 โหวต
24/04/2018 nassaukade [nl] การออกเสียง : nassaukade 0 โหวต
16/10/2014 zigeunerorkest [nl] การออกเสียง : zigeunerorkest 0 โหวต
16/10/2014 Louwers [nl] การออกเสียง : Louwers 0 โหวต
16/10/2014 Roels [nl] การออกเสียง : Roels 0 โหวต
16/10/2014 Wim-Jelle [nl] การออกเสียง : Wim-Jelle 0 โหวต
16/10/2014 zienswijze [nl] การออกเสียง : zienswijze 0 โหวต
16/10/2014 ziende [nl] การออกเสียง : ziende 0 โหวต
16/10/2014 zigeunertoonladder [nl] การออกเสียง : zigeunertoonladder 0 โหวต
16/10/2014 zier [nl] การออกเสียง : zier 0 โหวต
16/10/2014 zielzorg [nl] การออกเสียง : zielzorg 0 โหวต
16/10/2014 zijdeteelt [nl] การออกเสียง : zijdeteelt 0 โหวต
16/10/2014 zijderoute [nl] การออกเสียง : zijderoute 0 โหวต
16/10/2014 zijdeglans [nl] การออกเสียง : zijdeglans 0 โหวต
16/10/2014 zijde-industrie [nl] การออกเสียง : zijde-industrie 0 โหวต
16/10/2014 zijdecocon [nl] การออกเสียง : zijdecocon 0 โหวต
16/10/2014 zijgalerij [nl] การออกเสียง : zijgalerij 0 โหวต
16/10/2014 oorlelletje [nl] การออกเสียง : oorlelletje 0 โหวต
16/10/2014 netvoeding [nl] การออกเสียง : netvoeding 0 โหวต
16/10/2014 Simone [nl] การออกเสียง : Simone 0 โหวต
16/10/2014 aanhouding [nl] การออกเสียง : aanhouding 0 โหวต
16/10/2014 doodverven [nl] การออกเสียง : doodverven 0 โหวต
16/10/2014 verkoopgolf [nl] การออกเสียง : verkoopgolf 0 โหวต
23/01/2014 lictorbundel [nl] การออกเสียง : lictorbundel 0 โหวต
23/01/2014 heraldisch [nl] การออกเสียง : heraldisch 0 โหวต
23/01/2014 nok [nl] การออกเสียง : nok 0 โหวต
23/01/2014 vervallen [nl] การออกเสียง : vervallen -1 โหวต
23/01/2014 uitstralen [nl] การออกเสียง : uitstralen 0 โหวต
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] การออกเสียง : beemdbrikgronden 0 โหวต