ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/10/2014 zigeunerorkest [nl] การออกเสียงคำว่า zigeunerorkest คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 Louwers [nl] การออกเสียงคำว่า Louwers คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 Roels [nl] การออกเสียงคำว่า Roels คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 Wim-Jelle [nl] การออกเสียงคำว่า Wim-Jelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zienswijze [nl] การออกเสียงคำว่า zienswijze คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 ziende [nl] การออกเสียงคำว่า ziende คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zigeunertoonladder [nl] การออกเสียงคำว่า zigeunertoonladder คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zier [nl] การออกเสียงคำว่า zier คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zielzorg [nl] การออกเสียงคำว่า zielzorg คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zijdeteelt [nl] การออกเสียงคำว่า zijdeteelt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zijderoute [nl] การออกเสียงคำว่า zijderoute คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zijdeglans [nl] การออกเสียงคำว่า zijdeglans คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zijde-industrie [nl] การออกเสียงคำว่า zijde-industrie คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zijdecocon [nl] การออกเสียงคำว่า zijdecocon คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 zijgalerij [nl] การออกเสียงคำว่า zijgalerij คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 oorlelletje [nl] การออกเสียงคำว่า oorlelletje คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 netvoeding [nl] การออกเสียงคำว่า netvoeding คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 Simone [nl] การออกเสียงคำว่า Simone คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 aanhouding [nl] การออกเสียงคำว่า aanhouding คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 doodverven [nl] การออกเสียงคำว่า doodverven คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2014 verkoopgolf [nl] การออกเสียงคำว่า verkoopgolf คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 lictorbundel [nl] การออกเสียงคำว่า lictorbundel คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 heraldisch [nl] การออกเสียงคำว่า heraldisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 nok [nl] การออกเสียงคำว่า nok คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 vervallen [nl] การออกเสียงคำว่า vervallen คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 uitstralen [nl] การออกเสียงคำว่า uitstralen คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] การออกเสียงคำว่า beemdbrikgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 laarpodzolgronden [nl] การออกเสียงคำว่า laarpodzolgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] การออกเสียงคำว่า liedeerdgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] การออกเสียงคำว่า kuilbrikgronden คะแนนโหวต 0 คะแนน