ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/10/2014 zigeunerorkest [nl] zigeunerorkest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 Louwers [nl] Louwers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 Roels [nl] Roels การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 Wim-Jelle [nl] Wim-Jelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zienswijze [nl] zienswijze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 ziende [nl] ziende การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zigeunertoonladder [nl] zigeunertoonladder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zier [nl] zier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zielzorg [nl] zielzorg การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zijdeteelt [nl] zijdeteelt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zijderoute [nl] zijderoute การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zijdeglans [nl] zijdeglans การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zijde-industrie [nl] zijde-industrie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zijdecocon [nl] zijdecocon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 zijgalerij [nl] zijgalerij การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 oorlelletje [nl] oorlelletje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 netvoeding [nl] netvoeding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 Simone [nl] Simone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 aanhouding [nl] aanhouding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 doodverven [nl] doodverven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/10/2014 verkoopgolf [nl] verkoopgolf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 lictorbundel [nl] lictorbundel การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 heraldisch [nl] heraldisch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 nok [nl] nok การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 vervallen [nl] vervallen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 uitstralen [nl] uitstralen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 beemdbrikgronden [nl] beemdbrikgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 laarpodzolgronden [nl] laarpodzolgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 liedeerdgronden [nl] liedeerdgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2014 kuilbrikgronden [nl] kuilbrikgronden การออกเสียง 0คะแนนโหวต