ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/03/2010 desfigurada [pt] การออกเสียง : desfigurada 0 โหวต
20/03/2010 deprimidos [pt] การออกเสียง : deprimidos 0 โหวต
20/03/2010 destripar [pt] การออกเสียง : destripar 0 โหวต
20/03/2010 cinzentos [pt] การออกเสียง : cinzentos 0 โหวต
20/03/2010 debochou [pt] การออกเสียง : debochou 0 โหวต
20/03/2010 secundarista [pt] การออกเสียง : secundarista 0 โหวต
20/03/2010 furtei [pt] การออกเสียง : furtei 0 โหวต
20/03/2010 recém-assados [pt] การออกเสียง : recém-assados 0 โหวต
20/03/2010 arrotando [pt] การออกเสียง : arrotando 0 โหวต
20/03/2010 cobalto [pt] การออกเสียง : cobalto 0 โหวต
20/03/2010 apadrinha [pt] การออกเสียง : apadrinha 0 โหวต
20/03/2010 furtara [pt] การออกเสียง : furtara 0 โหวต
20/03/2010 gorduchos [pt] การออกเสียง : gorduchos 0 โหวต
20/03/2010 estremecida [pt] การออกเสียง : estremecida 0 โหวต
20/03/2010 encrenqueiros [pt] การออกเสียง : encrenqueiros 0 โหวต
20/03/2010 ninfas [pt] การออกเสียง : ninfas 0 โหวต
20/03/2010 compliquei [pt] การออกเสียง : compliquei 0 โหวต
20/03/2010 saltitando [pt] การออกเสียง : saltitando 0 โหวต
20/03/2010 importunou [pt] การออกเสียง : importunou 0 โหวต
20/03/2010 congratulações [pt] การออกเสียง : congratulações 0 โหวต
20/03/2010 besteiras [pt] การออกเสียง : besteiras 0 โหวต
20/03/2010 enroscavam [pt] การออกเสียง : enroscavam 0 โหวต
20/03/2010 percevejos [pt] การออกเสียง : percevejos 0 โหวต
20/03/2010 morderem [pt] การออกเสียง : morderem 0 โหวต