ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2010 impressionavam [pt] การออกเสียง : impressionavam 0 โหวต
23/03/2010 cultivados [pt] การออกเสียง : cultivados 0 โหวต
23/03/2010 melhorada [pt] การออกเสียง : melhorada 0 โหวต
23/03/2010 apareciam [pt] การออกเสียง : apareciam 0 โหวต
23/03/2010 repousava [pt] การออกเสียง : repousava 0 โหวต
23/03/2010 harmônicas [pt] การออกเสียง : harmônicas 0 โหวต
23/03/2010 coroados [pt] การออกเสียง : coroados 0 โหวต
23/03/2010 pomares [pt] การออกเสียง : pomares 0 โหวต
23/03/2010 desenhavam [pt] การออกเสียง : desenhavam 0 โหวต
23/03/2010 plumagens [pt] การออกเสียง : plumagens 0 โหวต
23/03/2010 pousavam [pt] การออกเสียง : pousavam 0 โหวต
23/03/2010 erguerem [pt] การออกเสียง : erguerem 0 โหวต
23/03/2010 saleta [pt] การออกเสียง : saleta 0 โหวต
23/03/2010 mencionada [pt] การออกเสียง : mencionada 0 โหวต
23/03/2010 reforçada [pt] การออกเสียง : reforçada 0 โหวต
23/03/2010 influenciada [pt] การออกเสียง : influenciada 0 โหวต
23/03/2010 surgido [pt] การออกเสียง : surgido 0 โหวต
23/03/2010 estada [pt] การออกเสียง : estada 0 โหวต
23/03/2010 ajudada [pt] การออกเสียง : ajudada 0 โหวต
23/03/2010 melancólicos [pt] การออกเสียง : melancólicos 0 โหวต
23/03/2010 transferida [pt] การออกเสียง : transferida 0 โหวต
23/03/2010 modificada [pt] การออกเสียง : modificada 0 โหวต
23/03/2010 mandassem [pt] การออกเสียง : mandassem 0 โหวต
23/03/2010 recompensadas [pt] การออกเสียง : recompensadas 0 โหวต
23/03/2010 Luís Antônio Feliciano Marcondes [pt] การออกเสียง : Luís Antônio Feliciano Marcondes 0 โหวต
23/03/2010 Neguinho da Beija-Flor [pt] การออกเสียง : Neguinho da Beija-Flor 0 โหวต
23/03/2010 instado [pt] การออกเสียง : instado 0 โหวต
23/03/2010 parecença [pt] การออกเสียง : parecença 0 โหวต
23/03/2010 persuadiram [pt] การออกเสียง : persuadiram 0 โหวต
23/03/2010 graciosos [pt] การออกเสียง : graciosos 0 โหวต