ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2010 impressionavam [pt] การออกเสียงคำว่า impressionavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 cultivados [pt] การออกเสียงคำว่า cultivados คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 melhorada [pt] การออกเสียงคำว่า melhorada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 apareciam [pt] การออกเสียงคำว่า apareciam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 repousava [pt] การออกเสียงคำว่า repousava คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 harmônicas [pt] การออกเสียงคำว่า harmônicas คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 coroados [pt] การออกเสียงคำว่า coroados คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 pomares [pt] การออกเสียงคำว่า pomares คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 desenhavam [pt] การออกเสียงคำว่า desenhavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 plumagens [pt] การออกเสียงคำว่า plumagens คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 pousavam [pt] การออกเสียงคำว่า pousavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 erguerem [pt] การออกเสียงคำว่า erguerem คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 saleta [pt] การออกเสียงคำว่า saleta คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 mencionada [pt] การออกเสียงคำว่า mencionada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 reforçada [pt] การออกเสียงคำว่า reforçada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 influenciada [pt] การออกเสียงคำว่า influenciada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 surgido [pt] การออกเสียงคำว่า surgido คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 estada [pt] การออกเสียงคำว่า estada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 ajudada [pt] การออกเสียงคำว่า ajudada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 melancólicos [pt] การออกเสียงคำว่า melancólicos คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 transferida [pt] การออกเสียงคำว่า transferida คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 modificada [pt] การออกเสียงคำว่า modificada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 mandassem [pt] การออกเสียงคำว่า mandassem คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 recompensadas [pt] การออกเสียงคำว่า recompensadas คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 Luís Antônio Feliciano Marcondes [pt] การออกเสียงคำว่า Luís Antônio Feliciano Marcondes คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 Neguinho da Beija-Flor [pt] การออกเสียงคำว่า Neguinho da Beija-Flor คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 instado [pt] การออกเสียงคำว่า instado คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 parecença [pt] การออกเสียงคำว่า parecença คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 persuadiram [pt] การออกเสียงคำว่า persuadiram คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 graciosos [pt] การออกเสียงคำว่า graciosos คะแนนโหวต 0 คะแนน