ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/08/2017 noivo [pt] การออกเสียงคำว่า noivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/08/2017 Almirante [pt] การออกเสียงคำว่า Almirante คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2014 peixo [pt] การออกเสียงคำว่า peixo คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/10/2014 Obaluaiyê [pt] การออกเสียงคำว่า Obaluaiyê คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2010 Liedson [pt] การออกเสียงคำว่า Liedson คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/06/2010 Belleti [pt] การออกเสียงคำว่า Belleti คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 Reconhecida [pt] การออกเสียงคำว่า Reconhecida คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 Declarada [pt] การออกเสียงคำว่า Declarada คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 densidade [pt] การออกเสียงคำว่า densidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 Língua oficial [pt] การออกเสียงคำว่า Língua oficial คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 Fuso horário [pt] การออกเสียงคำว่า Fuso horário คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 Horário de Verão [pt] การออกเสียงคำว่า Horário de Verão คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2010 Gilmar Ferreira Mendes [pt] การออกเสียงคำว่า Gilmar Ferreira Mendes คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 condena [pt] การออกเสียงคำว่า condena คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 repetiram [pt] การออกเสียงคำว่า repetiram คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 inadaptação [pt] การออกเสียงคำว่า inadaptação คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 diminuíram [pt] การออกเสียงคำว่า diminuíram คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 aliviavam [pt] การออกเสียงคำว่า aliviavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 desafogo [pt] การออกเสียงคำว่า desafogo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 deveres [pt] การออกเสียงคำว่า deveres คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 deleitava [pt] การออกเสียงคำว่า deleitava คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 horizontes [pt] การออกเสียงคำว่า horizontes คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 vastos [pt] การออกเสียงคำว่า vastos คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 espaçosas [pt] การออกเสียงคำว่า espaçosas คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 alteavam [pt] การออกเสียงคำว่า alteavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 alinhavam [pt] การออกเสียงคำว่า alinhavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 destacando [pt] การออกเสียงคำว่า destacando คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 desabrochavam [pt] การออกเสียงคำว่า desabrochavam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 adornando [pt] การออกเสียงคำว่า adornando คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 cambiantes [pt] การออกเสียงคำว่า cambiantes คะแนนโหวต 0 คะแนน