ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/08/2017 No dia do casamento, o noivo desapareceu. [pt] การออกเสียง : No dia do casamento, o noivo desapareceu. 0 โหวต
04/08/2017 noivo [pt] การออกเสียง : noivo 0 โหวต
04/08/2017 Almirante [pt] การออกเสียง : Almirante 0 โหวต
11/10/2014 peixo [pt] การออกเสียง : peixo 0 โหวต
11/10/2014 Obaluaiyê [pt] การออกเสียง : Obaluaiyê 0 โหวต
27/06/2010 Liedson [pt] การออกเสียง : Liedson 0 โหวต
27/06/2010 Belleti [pt] การออกเสียง : Belleti 0 โหวต
25/03/2010 Reconhecida [pt] การออกเสียง : Reconhecida 0 โหวต
25/03/2010 Declarada [pt] การออกเสียง : Declarada 0 โหวต
25/03/2010 densidade [pt] การออกเสียง : densidade 0 โหวต
25/03/2010 Língua oficial [pt] การออกเสียง : Língua oficial 0 โหวต
25/03/2010 Fuso horário [pt] การออกเสียง : Fuso horário 0 โหวต
25/03/2010 Horário de Verão [pt] การออกเสียง : Horário de Verão 0 โหวต
25/03/2010 Gilmar Ferreira Mendes [pt] การออกเสียง : Gilmar Ferreira Mendes 0 โหวต
23/03/2010 condena [pt] การออกเสียง : condena 0 โหวต
23/03/2010 repetiram [pt] การออกเสียง : repetiram 0 โหวต
23/03/2010 inadaptação [pt] การออกเสียง : inadaptação 0 โหวต
23/03/2010 diminuíram [pt] การออกเสียง : diminuíram 0 โหวต
23/03/2010 aliviavam [pt] การออกเสียง : aliviavam 0 โหวต
23/03/2010 desafogo [pt] การออกเสียง : desafogo 0 โหวต
23/03/2010 deveres [pt] การออกเสียง : deveres 0 โหวต
23/03/2010 deleitava [pt] การออกเสียง : deleitava 0 โหวต
23/03/2010 horizontes [pt] การออกเสียง : horizontes 0 โหวต
23/03/2010 vastos [pt] การออกเสียง : vastos 0 โหวต
23/03/2010 espaçosas [pt] การออกเสียง : espaçosas 0 โหวต
23/03/2010 alteavam [pt] การออกเสียง : alteavam 0 โหวต
23/03/2010 alinhavam [pt] การออกเสียง : alinhavam 0 โหวต
23/03/2010 destacando [pt] การออกเสียง : destacando 0 โหวต
23/03/2010 desabrochavam [pt] การออกเสียง : desabrochavam 0 โหวต
23/03/2010 adornando [pt] การออกเสียง : adornando 0 โหวต