ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/02/2012 загнаиваться [ru] การออกเสียงคำว่า загнаиваться คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 загипсовать [ru] การออกเสียงคำว่า загипсовать คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 заделка [ru] การออกเสียงคำว่า заделка คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 загрубелый [ru] การออกเสียงคำว่า загрубелый คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 зажимный [ru] การออกเสียงคำว่า зажимный คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 засадка [ru] การออกเสียงคำว่า засадка คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 засмолка [ru] การออกเสียงคำว่า засмолка คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 замызгивать [ru] การออกเสียงคำว่า замызгивать คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 замешка [ru] การออกเสียงคำว่า замешка คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 захронометрировать [ru] การออกเสียงคำว่า захронометрировать คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 зашиться [ru] การออกเสียงคำว่า зашиться คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 знахарить [ru] การออกเสียงคำว่า знахарить คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 заутюживание [ru] การออกเสียงคำว่า заутюживание คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 застилка [ru] การออกเสียงคำว่า застилка คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 запродажный [ru] การออกเสียงคำว่า запродажный คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 замирение [ru] การออกเสียงคำว่า замирение คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 занавесь [ru] การออกเสียงคำว่า занавесь คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 занавоживать [ru] การออกเสียงคำว่า занавоживать คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 централ [ru] การออกเสียงคำว่า централ คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 четвертаковый [ru] การออกเสียงคำว่า четвертаковый คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 четвертьволновый [ru] การออกเสียงคำว่า четвертьволновый คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 червонка [ru] การออกเสียงคำว่า червонка คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 хрястнуться [ru] การออกเสียงคำว่า хрястнуться คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 худородство [ru] การออกเสียงคำว่า худородство คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 чивикать [ru] การออกเสียงคำว่า чивикать คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 шаркун [ru] การออกเสียงคำว่า шаркун คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 шаркотня [ru] การออกเสียงคำว่า шаркотня คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 шелкомотальня [ru] การออกเสียงคำว่า шелкомотальня คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 шинкарка [ru] การออกเสียงคำว่า шинкарка คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2012 фарандола [ru] การออกเสียงคำว่า фарандола คะแนนโหวต 0 คะแนน