ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
05/10/2012 Díaz [es] Díaz การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 Víctor [es] Víctor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 permeado [es] permeado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 doce [es] doce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 reutilizado [es] reutilizado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 osmolaridad [es] osmolaridad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 hipertónica [es] hipertónica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 hipertónico [es] hipertónico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 etílico [es] etílico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 descrita [es] descrita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 aleatoriamente [es] aleatoriamente การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/10/2012 Desalinización [es] Desalinización การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 conductividad [es] conductividad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 mencionada [es] mencionada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 reutilizando [es] reutilizando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/10/2012 reutilizada [es] reutilizada การออกเสียง 0คะแนนโหวต