ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2012 Díaz [es] การออกเสียงคำว่า Díaz คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 Víctor [es] การออกเสียงคำว่า Víctor คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 permeado [es] การออกเสียงคำว่า permeado คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 doce [es] การออกเสียงคำว่า doce คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 reutilizado [es] การออกเสียงคำว่า reutilizado คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 osmolaridad [es] การออกเสียงคำว่า osmolaridad คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 hipertónica [es] การออกเสียงคำว่า hipertónica คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 hipertónico [es] การออกเสียงคำว่า hipertónico คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 etílico [es] การออกเสียงคำว่า etílico คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 descrita [es] การออกเสียงคำว่า descrita คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 aleatoriamente [es] การออกเสียงคำว่า aleatoriamente คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/10/2012 Desalinización [es] การออกเสียงคำว่า Desalinización คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 conductividad [es] การออกเสียงคำว่า conductividad คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 mencionada [es] การออกเสียงคำว่า mencionada คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 reutilizando [es] การออกเสียงคำว่า reutilizando คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/10/2012 reutilizada [es] การออกเสียงคำว่า reutilizada คะแนนโหวต 0 คะแนน