ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2012 Díaz [es] การออกเสียงคำว่า Díaz 0 โหวต
05/10/2012 Víctor [es] การออกเสียงคำว่า Víctor 0 โหวต
05/10/2012 permeado [es] การออกเสียงคำว่า permeado 0 โหวต
05/10/2012 doce [es] การออกเสียงคำว่า doce 0 โหวต
05/10/2012 reutilizado [es] การออกเสียงคำว่า reutilizado 0 โหวต
05/10/2012 osmolaridad [es] การออกเสียงคำว่า osmolaridad 0 โหวต
05/10/2012 hipertónica [es] การออกเสียงคำว่า hipertónica 0 โหวต
05/10/2012 hipertónico [es] การออกเสียงคำว่า hipertónico 0 โหวต
05/10/2012 etílico [es] การออกเสียงคำว่า etílico 0 โหวต
05/10/2012 descrita [es] การออกเสียงคำว่า descrita 0 โหวต
05/10/2012 aleatoriamente [es] การออกเสียงคำว่า aleatoriamente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/10/2012 Desalinización [es] การออกเสียงคำว่า Desalinización 0 โหวต
05/10/2012 conductividad [es] การออกเสียงคำว่า conductividad 0 โหวต
05/10/2012 mencionada [es] การออกเสียงคำว่า mencionada 0 โหวต
05/10/2012 reutilizando [es] การออกเสียงคำว่า reutilizando 0 โหวต
05/10/2012 reutilizada [es] การออกเสียงคำว่า reutilizada 0 โหวต