ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/10/2012 Díaz [es] การออกเสียง : Díaz 0 โหวต
05/10/2012 Víctor [es] การออกเสียง : Víctor 0 โหวต
05/10/2012 permeado [es] การออกเสียง : permeado 0 โหวต
05/10/2012 doce [es] การออกเสียง : doce 0 โหวต
05/10/2012 reutilizado [es] การออกเสียง : reutilizado 0 โหวต
05/10/2012 osmolaridad [es] การออกเสียง : osmolaridad 0 โหวต
05/10/2012 hipertónica [es] การออกเสียง : hipertónica 0 โหวต
05/10/2012 hipertónico [es] การออกเสียง : hipertónico 0 โหวต
05/10/2012 etílico [es] การออกเสียง : etílico 0 โหวต
05/10/2012 descrita [es] การออกเสียง : descrita 0 โหวต
05/10/2012 aleatoriamente [es] การออกเสียง : aleatoriamente 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/10/2012 Desalinización [es] การออกเสียง : Desalinización 0 โหวต
05/10/2012 conductividad [es] การออกเสียง : conductividad 0 โหวต
05/10/2012 mencionada [es] การออกเสียง : mencionada 0 โหวต
05/10/2012 reutilizando [es] การออกเสียง : reutilizando 0 โหวต
05/10/2012 reutilizada [es] การออกเสียง : reutilizada 0 โหวต