ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2011 Virus de Inmunodeficiencia Humana [es] การออกเสียงคำว่า Virus de Inmunodeficiencia Humana คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2011 Virgen del Perpetuo Socorro [es] การออกเสียงคำว่า Virgen del Perpetuo Socorro คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 hedonístico [es] การออกเสียงคำว่า hedonístico คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/12/2011 inyectable [es] การออกเสียงคำว่า inyectable คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 OSNI [es] การออกเสียงคำว่า OSNI คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 serrote [es] การออกเสียงคำว่า serrote คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 sexenal [es] การออกเสียงคำว่า sexenal คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 bisoñé [es] การออกเสียงคำว่า bisoñé คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 OVNI [es] การออกเสียงคำว่า OVNI คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 garlopa [es] การออกเสียงคำว่า garlopa คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 garlopín [es] การออกเสียงคำว่า garlopín คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 preferiría [es] การออกเสียงคำว่า preferiría คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 a tu lado [es] การออกเสียงคำว่า a tu lado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2011 Comayagüela [es] การออกเสียงคำว่า Comayagüela คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2011 frecuencia modulada [es] การออกเสียงคำว่า frecuencia modulada คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2011 tenebrosa [es] การออกเสียงคำว่า tenebrosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2011 sobrecogedoras [es] การออกเสียงคำว่า sobrecogedoras คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2011 María Antonieta [es] การออกเสียงคำว่า María Antonieta คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด