ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/12/2011 Virus de Inmunodeficiencia Humana [es] การออกเสียง : Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/12/2011 Virgen del Perpetuo Socorro [es] การออกเสียง : Virgen del Perpetuo Socorro 0 โหวต
02/12/2011 hedonístico [es] การออกเสียง : hedonístico 0 โหวต
02/12/2011 inyectable [es] การออกเสียง : inyectable 0 โหวต
05/11/2011 OSNI [es] การออกเสียง : OSNI 0 โหวต
05/11/2011 serrote [es] การออกเสียง : serrote 0 โหวต
05/11/2011 sexenal [es] การออกเสียง : sexenal 0 โหวต
05/11/2011 bisoñé [es] การออกเสียง : bisoñé 0 โหวต
05/11/2011 OVNI [es] การออกเสียง : OVNI 0 โหวต
05/11/2011 garlopa [es] การออกเสียง : garlopa 0 โหวต
05/11/2011 garlopín [es] การออกเสียง : garlopín 0 โหวต
05/11/2011 preferiría [es] การออกเสียง : preferiría 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 a tu lado [es] การออกเสียง : a tu lado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2011 Comayagüela [es] การออกเสียง : Comayagüela 0 โหวต
03/11/2011 frecuencia modulada [es] การออกเสียง : frecuencia modulada 0 โหวต
03/11/2011 tenebrosa [es] การออกเสียง : tenebrosa 0 โหวต
03/11/2011 sobrecogedoras [es] การออกเสียง : sobrecogedoras 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/11/2011 María Antonieta [es] การออกเสียง : María Antonieta 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด