ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/03/2010 Bostonian [en] Bostonian การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/03/2010 slithery [en] slithery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 homemaker [en] homemaker การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 outfox [en] outfox การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 womanhood [en] womanhood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 fluttery [en] fluttery การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/03/2010 technobabble [en] technobabble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 jiggle [en] jiggle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2010 enlivening [en] enlivening การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/12/2009 snowglobe [en] snowglobe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/11/2009 dingbat [en] dingbat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 seasoning [en] seasoning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 cornstarch [en] cornstarch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 gingerbread [en] gingerbread การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/11/2009 photocopy [en] photocopy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 halftone [en] halftone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/11/2009 crosshatch [en] crosshatch การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 crunchy [en] crunchy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2009 threadbare [en] threadbare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 nutmeg [en] nutmeg การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/11/2009 metallic [en] metallic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2009 glimmer [en] glimmer การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/11/2009 knelt [en] knelt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 Barnstable [en] Barnstable การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 Scituate [en] Scituate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 Billerica [en] Billerica การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2009 Haverhill [en] Haverhill การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2009 shrunken [en] shrunken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2009 unladylike [en] unladylike การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/10/2009 succulent [en] succulent การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด