ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/03/2010 Bostonian [en] การออกเสียงคำว่า Bostonian คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/03/2010 slithery [en] การออกเสียงคำว่า slithery คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2010 homemaker [en] การออกเสียงคำว่า homemaker คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 outfox [en] การออกเสียงคำว่า outfox คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 womanhood [en] การออกเสียงคำว่า womanhood คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2010 fluttery [en] การออกเสียงคำว่า fluttery คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/03/2010 technobabble [en] การออกเสียงคำว่า technobabble คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2010 jiggle [en] การออกเสียงคำว่า jiggle คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2010 enlivening [en] การออกเสียงคำว่า enlivening คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/12/2009 snowglobe [en] การออกเสียงคำว่า snowglobe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/11/2009 dingbat [en] การออกเสียงคำว่า dingbat คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2009 seasoning [en] การออกเสียงคำว่า seasoning คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2009 cornstarch [en] การออกเสียงคำว่า cornstarch คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2009 gingerbread [en] การออกเสียงคำว่า gingerbread คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/11/2009 photocopy [en] การออกเสียงคำว่า photocopy คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2009 halftone [en] การออกเสียงคำว่า halftone คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/11/2009 crosshatch [en] การออกเสียงคำว่า crosshatch คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 crunchy [en] การออกเสียงคำว่า crunchy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2009 threadbare [en] การออกเสียงคำว่า threadbare คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 nutmeg [en] การออกเสียงคำว่า nutmeg คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/11/2009 metallic [en] การออกเสียงคำว่า metallic คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2009 glimmer [en] การออกเสียงคำว่า glimmer คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/11/2009 knelt [en] การออกเสียงคำว่า knelt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2009 Barnstable [en] การออกเสียงคำว่า Barnstable คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2009 Scituate [en] การออกเสียงคำว่า Scituate คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2009 Billerica [en] การออกเสียงคำว่า Billerica คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2009 Haverhill [en] การออกเสียงคำว่า Haverhill คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2009 shrunken [en] การออกเสียงคำว่า shrunken คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2009 unladylike [en] การออกเสียงคำว่า unladylike คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/10/2009 succulent [en] การออกเสียงคำว่า succulent คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด