ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/01/2014 Parrandeo [es] การออกเสียงคำว่า Parrandeo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 consejo [es] การออกเสียงคำว่า consejo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 matrimonio [es] การออกเสียงคำว่า matrimonio คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/06/2011 entusiasmo [es] การออกเสียงคำว่า entusiasmo คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 excelencia [es] การออกเสียงคำว่า excelencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 plenitud [es] การออกเสียงคำว่า plenitud คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 cárcel [es] การออกเสียงคำว่า cárcel คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/06/2011 endemoniado [es] การออกเสียงคำว่า endemoniado คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 ministrar [es] การออกเสียงคำว่า ministrar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 Garvey [es] การออกเสียงคำว่า Garvey คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/06/2011 Salvador de Maella [es] การออกเสียงคำว่า Salvador de Maella คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 entendió [es] การออกเสียงคำว่า entendió คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 aguardaba [es] การออกเสียงคำว่า aguardaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 escurrido [es] การออกเสียงคำว่า escurrido คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 apesadumbrada [es] การออกเสียงคำว่า apesadumbrada คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 pertenencias [es] การออกเสียงคำว่า pertenencias คะแนนโหวต -1 คะแนน
02/06/2010 penetró [es] การออกเสียงคำว่า penetró คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 destinados [es] การออกเสียงคำว่า destinados คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 tardaba [es] การออกเสียงคำว่า tardaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 correas [es] การออกเสียงคำว่า correas คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 deceso [es] การออกเสียงคำว่า deceso คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 incipientes [es] การออกเสียงคำว่า incipientes คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 brindar [es] การออกเสียงคำว่า brindar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 tuvieron [es] การออกเสียงคำว่า tuvieron คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 trasladó [es] การออกเสียงคำว่า trasladó คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 asustaba [es] การออกเสียงคำว่า asustaba คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 apalancamiento [es] การออกเสียงคำว่า apalancamiento คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 anchas [es] การออกเสียงคำว่า anchas คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 entregada [es] การออกเสียงคำว่า entregada คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/06/2010 exigía [es] การออกเสียงคำว่า exigía คะแนนโหวต 0 คะแนน