ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/01/2014 Parrandeo [es] Parrandeo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 consejo [es] consejo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 matrimonio [es] matrimonio การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/06/2011 entusiasmo [es] entusiasmo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 excelencia [es] excelencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 plenitud [es] plenitud การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 cárcel [es] cárcel การออกเสียง 1คะแนนโหวต
22/06/2011 endemoniado [es] endemoniado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 ministrar [es] ministrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 Garvey [es] Garvey การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/06/2011 Salvador de Maella [es] Salvador de Maella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 entendió [es] entendió การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 aguardaba [es] aguardaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 escurrido [es] escurrido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 apesadumbrada [es] apesadumbrada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 pertenencias [es] pertenencias การออกเสียง -1คะแนนโหวต
02/06/2010 penetró [es] penetró การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 destinados [es] destinados การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 tardaba [es] tardaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 correas [es] correas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 deceso [es] deceso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 incipientes [es] incipientes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 brindar [es] brindar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 tuvieron [es] tuvieron การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 trasladó [es] trasladó การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 asustaba [es] asustaba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 apalancamiento [es] apalancamiento การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 anchas [es] anchas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 entregada [es] entregada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/06/2010 exigía [es] exigía การออกเสียง 0คะแนนโหวต