ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2012 kokoz [tr] การออกเสียง : kokoz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 mahsup [tr] การออกเสียง : mahsup 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 mukus [tr] การออกเสียง : mukus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kaparozculuk [tr] การออกเสียง : kaparozculuk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 pranga kaçağı [tr] การออกเสียง : pranga kaçağı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 klimatoloji [tr] การออกเสียง : klimatoloji 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 podyum [tr] การออกเสียง : podyum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 muhteşem [tr] การออกเสียง : muhteşem 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 römork [tr] การออกเสียง : römork 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 imgelem [tr] การออกเสียง : imgelem 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 ürküntü [tr] การออกเสียง : ürküntü 0 โหวต
18/01/2012 salaklaşma [tr] การออกเสียง : salaklaşma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kocamanlaştırma [tr] การออกเสียง : kocamanlaştırma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sağımlık [tr] การออกเสียง : sağımlık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sasımak [tr] การออกเสียง : sasımak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sağrı [tr] การออกเสียง : sağrı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 zeytinyağlı sarma [tr] การออกเสียง : zeytinyağlı sarma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 varaklanma [tr] การออกเสียง : varaklanma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 keşfetme [tr] การออกเสียง : keşfetme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 maî [tr] การออกเสียง : maî 0 โหวต
18/01/2012 var yok [tr] การออกเสียง : var yok 0 โหวต
18/01/2012 karşı sav [tr] การออกเสียง : karşı sav 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kanlılık [tr] การออกเสียง : kanlılık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 pekmezcilik [tr] การออกเสียง : pekmezcilik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sungu [tr] การออกเสียง : sungu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 şıkırtı [tr] การออกเสียง : şıkırtı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sevimsizleşme [tr] การออกเสียง : sevimsizleşme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 monist [tr] การออกเสียง : monist 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 İsviçreli [tr] การออกเสียง : İsviçreli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 pencüyek [tr] การออกเสียง : pencüyek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด