ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2012 kursları [tr] การออกเสียง : kursları 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 eğitimi [tr] การออกเสียง : eğitimi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 çalışmaları [tr] การออกเสียง : çalışmaları 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 Üniversitede [tr] การออกเสียง : Üniversitede 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 zımnî [tr] การออกเสียง : zımnî 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 ucuzuna [tr] การออกเสียง : ucuzuna 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yalpılı [tr] การออกเสียง : yalpılı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 zümrütleşmek [tr] การออกเสียง : zümrütleşmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 paltosuz [tr] การออกเสียง : paltosuz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 Pentan [tr] การออกเสียง : Pentan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 uslanma [tr] การออกเสียง : uslanma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 randevu evi [tr] การออกเสียง : randevu evi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 pepsin [tr] การออกเสียง : pepsin 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 parametrelemek [tr] การออกเสียง : parametrelemek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kapısı açık [tr] การออกเสียง : kapısı açık 0 โหวต
18/01/2012 otomatik sigorta [tr] การออกเสียง : otomatik sigorta 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 moka [tr] การออกเสียง : moka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 subay [tr] การออกเสียง : subay 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kol demiri [tr] การออกเสียง : kol demiri 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 vazifeşinas [tr] การออกเสียง : vazifeşinas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 ortalıkçı [tr] การออกเสียง : ortalıkçı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yosun külü [tr] การออกเสียง : yosun külü 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sölpümek [tr] การออกเสียง : sölpümek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kaya sarımsağı [tr] การออกเสียง : kaya sarımsağı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 menkıbe [tr] การออกเสียง : menkıbe 0 โหวต
18/01/2012 yelkıran [tr] การออกเสียง : yelkıran 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 katkılanma [tr] การออกเสียง : katkılanma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 serpiştirmek [tr] การออกเสียง : serpiştirmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 serpelemek [tr] การออกเสียง : serpelemek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yaşam güvencesi [tr] การออกเสียง : yaşam güvencesi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด