ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2012 kestanecik [tr] การออกเสียง : kestanecik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 zehir zıkkım [tr] การออกเสียง : zehir zıkkım 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 müstenkif [tr] การออกเสียง : müstenkif 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kefil [tr] การออกเสียง : kefil 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sadistçe [tr] การออกเสียง : sadistçe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 vıcırdaşma [tr] การออกเสียง : vıcırdaşma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 muhtasar [tr] การออกเสียง : muhtasar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yangıncı [tr] การออกเสียง : yangıncı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 vârissiz [tr] การออกเสียง : vârissiz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 iç işleri [tr] การออกเสียง : iç işleri 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 nakkare [tr] การออกเสียง : nakkare 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kuş kafesi [tr] การออกเสียง : kuş kafesi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kaypamak [tr] การออกเสียง : kaypamak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kuru kafa [tr] การออกเสียง : kuru kafa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kızlar [tr] การออกเสียง : kızlar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 Kıptîlik [tr] การออกเสียง : Kıptîlik 0 โหวต
18/01/2012 ödenti [tr] การออกเสียง : ödenti 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 uzluk [tr] การออกเสียง : uzluk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yutturmak [tr] การออกเสียง : yutturmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yerlileşmek [tr] การออกเสียง : yerlileşmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 keyifsizlik [tr] การออกเสียง : keyifsizlik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 mersingiller [tr] การออกเสียง : mersingiller 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 uyulmak [tr] การออกเสียง : uyulmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 noktalama [tr] การออกเสียง : noktalama 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 lâzanya [tr] การออกเสียง : lâzanya 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yardımcı ders [tr] การออกเสียง : yardımcı ders 0 โหวต
18/01/2012 sevdalı [tr] การออกเสียง : sevdalı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 köpekleşme [tr] การออกเสียง : köpekleşme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 çalışan [tr] การออกเสียง : çalışan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 bahçede [tr] การออกเสียง : bahçede 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด