ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2012 kestanecik [tr] การออกเสียงคำว่า kestanecik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 zehir zıkkım [tr] การออกเสียงคำว่า zehir zıkkım คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 müstenkif [tr] การออกเสียงคำว่า müstenkif คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kefil [tr] การออกเสียงคำว่า kefil คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sadistçe [tr] การออกเสียงคำว่า sadistçe คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 vıcırdaşma [tr] การออกเสียงคำว่า vıcırdaşma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 muhtasar [tr] การออกเสียงคำว่า muhtasar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yangıncı [tr] การออกเสียงคำว่า yangıncı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 vârissiz [tr] การออกเสียงคำว่า vârissiz คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 iç işleri [tr] การออกเสียงคำว่า iç işleri คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 nakkare [tr] การออกเสียงคำว่า nakkare คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kuş kafesi [tr] การออกเสียงคำว่า kuş kafesi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kaypamak [tr] การออกเสียงคำว่า kaypamak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kuru kafa [tr] การออกเสียงคำว่า kuru kafa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kızlar [tr] การออกเสียงคำว่า kızlar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 Kıptîlik [tr] การออกเสียงคำว่า Kıptîlik คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 ödenti [tr] การออกเสียงคำว่า ödenti คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 uzluk [tr] การออกเสียงคำว่า uzluk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yutturmak [tr] การออกเสียงคำว่า yutturmak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yerlileşmek [tr] การออกเสียงคำว่า yerlileşmek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 keyifsizlik [tr] การออกเสียงคำว่า keyifsizlik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 mersingiller [tr] การออกเสียงคำว่า mersingiller คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 uyulmak [tr] การออกเสียงคำว่า uyulmak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 noktalama [tr] การออกเสียงคำว่า noktalama คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 lâzanya [tr] การออกเสียงคำว่า lâzanya คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yardımcı ders [tr] การออกเสียงคำว่า yardımcı ders คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/01/2012 sevdalı [tr] การออกเสียงคำว่า sevdalı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 köpekleşme [tr] การออกเสียงคำว่า köpekleşme คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 çalışan [tr] การออกเสียงคำว่า çalışan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 bahçede [tr] การออกเสียงคำว่า bahçede คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด