ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/01/2012 kestanecik [tr] kestanecik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 zehir zıkkım [tr] zehir zıkkım การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 müstenkif [tr] müstenkif การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 kefil [tr] kefil การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 sadistçe [tr] sadistçe การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 vıcırdaşma [tr] vıcırdaşma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 muhtasar [tr] muhtasar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 yangıncı [tr] yangıncı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 vârissiz [tr] vârissiz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 iç işleri [tr] iç işleri การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 nakkare [tr] nakkare การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 kuş kafesi [tr] kuş kafesi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 kaypamak [tr] kaypamak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 kuru kafa [tr] kuru kafa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 kızlar [tr] kızlar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 Kıptîlik [tr] Kıptîlik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 ödenti [tr] ödenti การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 uzluk [tr] uzluk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 yutturmak [tr] yutturmak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 yerlileşmek [tr] yerlileşmek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 keyifsizlik [tr] keyifsizlik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 mersingiller [tr] mersingiller การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 uyulmak [tr] uyulmak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 noktalama [tr] noktalama การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 lâzanya [tr] lâzanya การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 yardımcı ders [tr] yardımcı ders การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/01/2012 sevdalı [tr] sevdalı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 köpekleşme [tr] köpekleşme การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 çalışan [tr] çalışan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
18/01/2012 bahçede [tr] bahçede การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด