ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/01/2012 inhibitör [tr] การออกเสียง : inhibitör 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 Kumanca [tr] การออกเสียง : Kumanca 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 mazarrat [tr] การออกเสียง : mazarrat 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 kombine [tr] การออกเสียง : kombine 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 mütehakkim [tr] การออกเสียง : mütehakkim 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 örgen [tr] การออกเสียง : örgen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yatışma [tr] การออกเสียง : yatışma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 meyusiyet [tr] การออกเสียง : meyusiyet 0 โหวต
30/01/2012 keskinletme [tr] การออกเสียง : keskinletme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 katafalk [tr] การออกเสียง : katafalk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 muttali [tr] การออกเสียง : muttali 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2012 tembihleme [tr] การออกเสียง : tembihleme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2012 zürefa [tr] การออกเสียง : zürefa 0 โหวต
19/01/2012 temayül [tr] การออกเสียง : temayül 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/01/2012 temayüz [tr] การออกเสียง : temayüz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 koka [tr] การออกเสียง : koka 1 โหวต
18/01/2012 nimbus [tr] การออกเสียง : nimbus 0 โหวต
18/01/2012 kirişhane [tr] การออกเสียง : kirişhane 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 nakit kartı [tr] การออกเสียง : nakit kartı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 ısı cam [tr] การออกเสียง : ısı cam 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yüzü kara [tr] การออกเสียง : yüzü kara 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 şerbetçi [tr] การออกเสียง : şerbetçi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yeniyetme [tr] การออกเสียง : yeniyetme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 modernleşmek [tr] การออกเสียง : modernleşmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 nüktecilik [tr] การออกเสียง : nüktecilik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 papura [tr] การออกเสียง : papura 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sekili [tr] การออกเสียง : sekili 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sarnıçlı [tr] การออกเสียง : sarnıçlı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 su tabakası [tr] การออกเสียง : su tabakası 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yanaşılmak [tr] การออกเสียง : yanaşılmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด