ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/01/2012 kondansatör [tr] การออกเสียง : kondansatör 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yağmalanmak [tr] การออกเสียง : yağmalanmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 iğrendirmek [tr] การออกเสียง : iğrendirmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 şoke [tr] การออกเสียง : şoke 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 loşluk [tr] การออกเสียง : loşluk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 paspallık [tr] การออกเสียง : paspallık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 losyon [tr] การออกเสียง : losyon 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 manifatura [tr] การออกเสียง : manifatura 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 salıntılı [tr] การออกเสียง : salıntılı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 kadran [tr] การออกเสียง : kadran 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 işkembecilik [tr] การออกเสียง : işkembecilik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 zilsiz [tr] การออกเสียง : zilsiz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 kıldırma [tr] การออกเสียง : kıldırma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 mukabele [tr] การออกเสียง : mukabele 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 pohpohlanma [tr] การออกเสียง : pohpohlanma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 kocamanca [tr] การออกเสียง : kocamanca 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 üçtaş [tr] การออกเสียง : üçtaş 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yargı erki [tr] การออกเสียง : yargı erki 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 konulu [tr] การออกเสียง : konulu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 iç güveyi [tr] การออกเสียง : iç güveyi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 sınanma [tr] การออกเสียง : sınanma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 pısırık [tr] การออกเสียง : pısırık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 ritmli [tr] การออกเสียง : ritmli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 kınalı [tr] การออกเสียง : kınalı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 Kızık [tr] การออกเสียง : Kızık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yassı [tr] การออกเสียง : yassı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yan yan [tr] การออกเสียง : yan yan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 şekildaşlık [tr] การออกเสียง : şekildaşlık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yağır [tr] การออกเสียง : yağır 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 siyahımtırak [tr] การออกเสียง : siyahımtırak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด