ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/01/2012 imrendirme [tr] การออกเสียง : imrendirme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 regaip [tr] การออกเสียง : regaip 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 koşullu [tr] การออกเสียง : koşullu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 meleşmek [tr] การออกเสียง : meleşmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 kâr [tr] การออกเสียง : kâr 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 statü [tr] การออกเสียง : statü 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 indinde [tr] การออกเสียง : indinde 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 kalıt [tr] การออกเสียง : kalıt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 pelesenk [tr] การออกเสียง : pelesenk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 savuşturmak [tr] การออกเสียง : savuşturmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 sezdirme [tr] การออกเสียง : sezdirme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 kabataslak [tr] การออกเสียง : kabataslak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 mütemadi [tr] การออกเสียง : mütemadi 0 โหวต
31/01/2012 uzmanlaşmak [tr] การออกเสียง : uzmanlaşmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 yoksun [tr] การออกเสียง : yoksun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 kiralama [tr] การออกเสียง : kiralama 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 meziyetli [tr] การออกเสียง : meziyetli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 sıyrık [tr] การออกเสียง : sıyrık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 muallâ [tr] การออกเสียง : muallâ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 muaf [tr] การออกเสียง : muaf 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 vedalaşma [tr] การออกเสียง : vedalaşma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 yuhalama [tr] การออกเสียง : yuhalama 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yalıtılma [tr] การออกเสียง : yalıtılma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 peyderpey [tr] การออกเสียง : peyderpey 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 mersiye [tr] การออกเสียง : mersiye 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 zahirî [tr] การออกเสียง : zahirî 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 kramp [tr] การออกเสียง : kramp 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 mülkî idare [tr] การออกเสียง : mülkî idare 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 lâkırdı [tr] การออกเสียง : lâkırdı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2012 yüz akı [tr] การออกเสียง : yüz akı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด