ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2012 yegân [tr] การออกเสียง : yegân 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 kromozom [tr] การออกเสียง : kromozom 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 mütemayil [tr] การออกเสียง : mütemayil 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 icazetname [tr] การออกเสียง : icazetname 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 sülüs [tr] การออกเสียง : sülüs 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 münazara [tr] การออกเสียง : münazara 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 nispetsiz [tr] การออกเสียง : nispetsiz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 ürpertici [tr] การออกเสียง : ürpertici 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 zeyrek [tr] การออกเสียง : zeyrek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kaskatı [tr] การออกเสียง : kaskatı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 yasalaşma [tr] การออกเสียง : yasalaşma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] การออกเสียง : sonuçlandırma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] การออกเสียง : kıvamlaştırmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kontrolcü [tr] การออกเสียง : kontrolcü 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mahmurluk [tr] การออกเสียง : mahmurluk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 imreniş [tr] การออกเสียง : imreniş 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 palet [tr] การออกเสียง : palet 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 realite [tr] การออกเสียง : realite 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 ledün [tr] การออกเสียง : ledün 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 saksılık [tr] การออกเสียง : saksılık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 savunulma [tr] การออกเสียง : savunulma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kazıtma [tr] การออกเสียง : kazıtma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kırkyama [tr] การออกเสียง : kırkyama 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 sığma [tr] การออกเสียง : sığma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 vasıl [tr] การออกเสียง : vasıl 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 istifa [tr] การออกเสียง : istifa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 zıtlık [tr] การออกเสียง : zıtlık 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kadük [tr] การออกเสียง : kadük 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] การออกเสียง : sömürgeleşme 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 katolik [tr] การออกเสียง : katolik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด