ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2012 yegân [tr] การออกเสียงคำว่า yegân คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 kromozom [tr] การออกเสียงคำว่า kromozom คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 mütemayil [tr] การออกเสียงคำว่า mütemayil คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 icazetname [tr] การออกเสียงคำว่า icazetname คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 sülüs [tr] การออกเสียงคำว่า sülüs คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 münazara [tr] การออกเสียงคำว่า münazara คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2012 nispetsiz [tr] การออกเสียงคำว่า nispetsiz คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 ürpertici [tr] การออกเสียงคำว่า ürpertici คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 zeyrek [tr] การออกเสียงคำว่า zeyrek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kaskatı [tr] การออกเสียงคำว่า kaskatı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 yasalaşma [tr] การออกเสียงคำว่า yasalaşma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 sonuçlandırma [tr] การออกเสียงคำว่า sonuçlandırma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kıvamlaştırmak [tr] การออกเสียงคำว่า kıvamlaştırmak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kontrolcü [tr] การออกเสียงคำว่า kontrolcü คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mahmurluk [tr] การออกเสียงคำว่า mahmurluk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 imreniş [tr] การออกเสียงคำว่า imreniş คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 palet [tr] การออกเสียงคำว่า palet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 realite [tr] การออกเสียงคำว่า realite คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 ledün [tr] การออกเสียงคำว่า ledün คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 saksılık [tr] การออกเสียงคำว่า saksılık คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 savunulma [tr] การออกเสียงคำว่า savunulma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kazıtma [tr] การออกเสียงคำว่า kazıtma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kırkyama [tr] การออกเสียงคำว่า kırkyama คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 sığma [tr] การออกเสียงคำว่า sığma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 vasıl [tr] การออกเสียงคำว่า vasıl คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 istifa [tr] การออกเสียงคำว่า istifa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 zıtlık [tr] การออกเสียงคำว่า zıtlık คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kadük [tr] การออกเสียงคำว่า kadük คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 sömürgeleşme [tr] การออกเสียงคำว่า sömürgeleşme คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 katolik [tr] การออกเสียงคำว่า katolik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด