ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2009 petite-fille [fr] การออกเสียง : petite-fille 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 tennis [fr] การออกเสียง : tennis 0 โหวต
04/01/2009 derrière [fr] การออกเสียง : derrière 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 devant [fr] การออกเสียง : devant 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 pharmacie [fr] การออกเสียง : pharmacie 0 โหวต
04/01/2009 cinéma [fr] การออกเสียง : cinéma 0 โหวต
04/01/2009 supermarché [fr] การออกเสียง : supermarché -1 โหวต
04/01/2009 cauchemar [fr] การออกเสียง : cauchemar 0 โหวต
04/01/2009 correct [fr] การออกเสียง : correct 0 โหวต
04/01/2009 cousins [fr] การออกเสียง : cousins 0 โหวต
04/01/2009 cousin [fr] การออกเสียง : cousin 1 โหวต
20/12/2008 rez-de-chaussée [fr] การออกเสียง : rez-de-chaussée 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 pomme de terre [fr] การออกเสียง : pomme de terre -1 โหวต
20/12/2008 Marquis de Montesquiou [fr] การออกเสียง : Marquis de Montesquiou 0 โหวต
20/12/2008 saisine [fr] การออกเสียง : saisine 0 โหวต
20/12/2008 rattraperai [fr] การออกเสียง : rattraperai 0 โหวต
20/12/2008 Où puis-je prendre [fr] การออกเสียง : Où puis-je prendre 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 elite [fr] การออกเสียง : elite 0 โหวต
20/12/2008 Où se trouve [fr] การออกเสียง : Où se trouve 0 โหวต
20/12/2008 angers [fr] การออกเสียง : angers 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 Chevignon [fr] การออกเสียง : Chevignon 0 โหวต
20/12/2008 roulette [fr] การออกเสียง : roulette 1 โหวต
20/12/2008 Pavane [fr] การออกเสียง : Pavane 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 inoubliable [fr] การออกเสียง : inoubliable 0 โหวต
20/12/2008 bourgeoisie [fr] การออกเสียง : bourgeoisie 1 โหวต
20/12/2008 framboises [fr] การออกเสียง : framboises 0 โหวต