ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2009 petite-fille [fr] การออกเสียงคำว่า petite-fille 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 tennis [fr] การออกเสียงคำว่า tennis 0 โหวต
04/01/2009 derrière [fr] การออกเสียงคำว่า derrière 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 devant [fr] การออกเสียงคำว่า devant 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 pharmacie [fr] การออกเสียงคำว่า pharmacie 0 โหวต
04/01/2009 cinéma [fr] การออกเสียงคำว่า cinéma 0 โหวต
04/01/2009 supermarché [fr] การออกเสียงคำว่า supermarché -1 โหวต
04/01/2009 Angleterre [fr] การออกเสียงคำว่า Angleterre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 cauchemar [fr] การออกเสียงคำว่า cauchemar 0 โหวต
04/01/2009 correct [fr] การออกเสียงคำว่า correct 0 โหวต
04/01/2009 cousins [fr] การออกเสียงคำว่า cousins 0 โหวต
04/01/2009 cousin [fr] การออกเสียงคำว่า cousin 1 โหวต
20/12/2008 rez-de-chaussée [fr] การออกเสียงคำว่า rez-de-chaussée 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 pomme de terre [fr] การออกเสียงคำว่า pomme de terre -1 โหวต
20/12/2008 Marquis de Montesquiou [fr] การออกเสียงคำว่า Marquis de Montesquiou 0 โหวต
20/12/2008 saisine [fr] การออกเสียงคำว่า saisine 0 โหวต
20/12/2008 rattraperai [fr] การออกเสียงคำว่า rattraperai 0 โหวต
20/12/2008 Où puis-je prendre [fr] การออกเสียงคำว่า Où puis-je prendre 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 elite [fr] การออกเสียงคำว่า elite 0 โหวต
20/12/2008 Où se trouve [fr] การออกเสียงคำว่า Où se trouve 0 โหวต
20/12/2008 angers [fr] การออกเสียงคำว่า angers 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 Chevignon [fr] การออกเสียงคำว่า Chevignon 0 โหวต
20/12/2008 roulette [fr] การออกเสียงคำว่า roulette 1 โหวต
20/12/2008 Pavane [fr] การออกเสียงคำว่า Pavane 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 inoubliable [fr] การออกเสียงคำว่า inoubliable 0 โหวต
20/12/2008 bourgeoisie [fr] การออกเสียงคำว่า bourgeoisie 1 โหวต
20/12/2008 framboises [fr] การออกเสียงคำว่า framboises 0 โหวต