ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/01/2009 petite-fille [fr] การออกเสียงคำว่า petite-fille คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 tennis [fr] การออกเสียงคำว่า tennis คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2009 derrière [fr] การออกเสียงคำว่า derrière คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 devant [fr] การออกเสียงคำว่า devant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 pharmacie [fr] การออกเสียงคำว่า pharmacie คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2009 cinéma [fr] การออกเสียงคำว่า cinéma คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2009 supermarché [fr] การออกเสียงคำว่า supermarché คะแนนโหวต -1 คะแนน
04/01/2009 Angleterre [fr] การออกเสียงคำว่า Angleterre คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/01/2009 cauchemar [fr] การออกเสียงคำว่า cauchemar คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2009 correct [fr] การออกเสียงคำว่า correct คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2009 cousins [fr] การออกเสียงคำว่า cousins คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/01/2009 cousin [fr] การออกเสียงคำว่า cousin คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/12/2008 rez-de-chaussée [fr] การออกเสียงคำว่า rez-de-chaussée คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 pomme de terre [fr] การออกเสียงคำว่า pomme de terre คะแนนโหวต -1 คะแนน
20/12/2008 Marquis de Montesquiou [fr] การออกเสียงคำว่า Marquis de Montesquiou คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2008 saisine [fr] การออกเสียงคำว่า saisine คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2008 rattraperai [fr] การออกเสียงคำว่า rattraperai คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2008 Où puis-je prendre [fr] การออกเสียงคำว่า Où puis-je prendre คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 elite [fr] การออกเสียงคำว่า elite คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2008 Où se trouve [fr] การออกเสียงคำว่า Où se trouve คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2008 angers [fr] การออกเสียงคำว่า angers คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 Chevignon [fr] การออกเสียงคำว่า Chevignon คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2008 roulette [fr] การออกเสียงคำว่า roulette คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/12/2008 Pavane [fr] การออกเสียงคำว่า Pavane คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/12/2008 inoubliable [fr] การออกเสียงคำว่า inoubliable คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/12/2008 bourgeoisie [fr] การออกเสียงคำว่า bourgeoisie คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/12/2008 framboises [fr] การออกเสียงคำว่า framboises คะแนนโหวต 0 คะแนน