ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/07/2009 Louis Althusser [fr] การออกเสียงคำว่า Louis Althusser คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] การออกเสียงคำว่า La Dame Blanche คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 Michel Leiris [fr] การออกเสียงคำว่า Michel Leiris คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 le sac [fr] การออกเสียงคำว่า le sac คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 teinturiers [fr] การออกเสียงคำว่า teinturiers คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 Nièvre [fr] การออกเสียงคำว่า Nièvre คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] การออกเสียงคำว่า Joseph-Marie Vien คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/07/2009 L’été [fr] การออกเสียงคำว่า L’été คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด