ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/07/2009 Louis Althusser [fr] Louis Althusser การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 La Dame Blanche [fr] La Dame Blanche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 Michel Leiris [fr] Michel Leiris การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 le sac [fr] le sac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 teinturiers [fr] teinturiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 Nièvre [fr] Nièvre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 Joseph-Marie Vien [fr] Joseph-Marie Vien การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/07/2009 L’été [fr] L’été การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด