ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/07/2009 aperçoit [fr] การออกเสียงคำว่า aperçoit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] การออกเสียงคำว่า Thonon-les-Bains 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] การออกเสียงคำว่า Jules Hardouin Mansart 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] การออกเสียงคำว่า Volleyball de plage 0 โหวต
06/07/2009 Montparnasse [fr] การออกเสียงคำว่า Montparnasse 0 โหวต
06/07/2009 Compte-rendu [fr] การออกเสียงคำว่า Compte-rendu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 rapport [fr] การออกเสียงคำว่า rapport 3 โหวต
06/07/2009 Recueil [fr] การออกเสียงคำว่า Recueil 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 bouillabaisse [fr] การออกเสียงคำว่า bouillabaisse 0 โหวต
06/07/2009 Villandry [fr] การออกเสียงคำว่า Villandry 0 โหวต
06/07/2009 Bible [fr] การออกเสียงคำว่า Bible 0 โหวต
06/07/2009 Maddox [fr] การออกเสียงคำว่า Maddox 0 โหวต
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] การออกเสียงคำว่า Charles Bonnet 0 โหวต
06/07/2009 câlin [fr] การออกเสียงคำว่า câlin 0 โหวต
06/07/2009 spatial [fr] การออกเสียงคำว่า spatial 0 โหวต
06/07/2009 Tintin [fr] การออกเสียงคำว่า Tintin 0 โหวต
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] การออกเสียงคำว่า Amélie Nothomb 0 โหวต
06/07/2009 élan [fr] การออกเสียงคำว่า élan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 Chenonceau [fr] การออกเสียงคำว่า Chenonceau 0 โหวต
05/07/2009 Chambord [fr] การออกเสียงคำว่า Chambord 0 โหวต
05/07/2009 Les Misérables [fr] การออกเสียงคำว่า Les Misérables 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 veloute [fr] การออกเสียงคำว่า veloute 0 โหวต
05/07/2009 Serviette [fr] การออกเสียงคำว่า Serviette 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 Pouillac [fr] การออกเสียงคำว่า Pouillac 0 โหวต
05/07/2009 délicieuse [fr] การออกเสียงคำว่า délicieuse 0 โหวต
05/07/2009 l'amour [fr] การออกเสียงคำว่า l'amour 3 โหวต
05/07/2009 Bethléem [fr] การออกเสียงคำว่า Bethléem 0 โหวต
05/07/2009 insouciant [fr] การออกเสียงคำว่า insouciant 0 โหวต
05/07/2009 Cointreau [fr] การออกเสียงคำว่า Cointreau 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/07/2009 elix [fr] การออกเสียงคำว่า elix 0 โหวต