ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/07/2009 aperçoit [fr] การออกเสียงคำว่า aperçoit คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] การออกเสียงคำว่า Thonon-les-Bains คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] การออกเสียงคำว่า Jules Hardouin Mansart คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] การออกเสียงคำว่า Volleyball de plage คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Montparnasse [fr] การออกเสียงคำว่า Montparnasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Compte-rendu [fr] การออกเสียงคำว่า Compte-rendu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 rapport [fr] การออกเสียงคำว่า rapport คะแนนโหวต 3 คะแนน
06/07/2009 Recueil [fr] การออกเสียงคำว่า Recueil คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 bouillabaisse [fr] การออกเสียงคำว่า bouillabaisse คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Villandry [fr] การออกเสียงคำว่า Villandry คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Bible [fr] การออกเสียงคำว่า Bible คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Maddox [fr] การออกเสียงคำว่า Maddox คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] การออกเสียงคำว่า Charles Bonnet คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 câlin [fr] การออกเสียงคำว่า câlin คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 spatial [fr] การออกเสียงคำว่า spatial คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Tintin [fr] การออกเสียงคำว่า Tintin คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] การออกเสียงคำว่า Amélie Nothomb คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/07/2009 élan [fr] การออกเสียงคำว่า élan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 Chenonceau [fr] การออกเสียงคำว่า Chenonceau คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2009 Chambord [fr] การออกเสียงคำว่า Chambord คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2009 Les Misérables [fr] การออกเสียงคำว่า Les Misérables คะแนนโหวต 7 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 veloute [fr] การออกเสียงคำว่า veloute คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2009 Serviette [fr] การออกเสียงคำว่า Serviette คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 Pouillac [fr] การออกเสียงคำว่า Pouillac คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2009 délicieuse [fr] การออกเสียงคำว่า délicieuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2009 l'amour [fr] การออกเสียงคำว่า l'amour คะแนนโหวต 3 คะแนน
05/07/2009 Bethléem [fr] การออกเสียงคำว่า Bethléem คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2009 insouciant [fr] การออกเสียงคำว่า insouciant คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/07/2009 Cointreau [fr] การออกเสียงคำว่า Cointreau คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/07/2009 elix [fr] การออกเสียงคำว่า elix คะแนนโหวต 0 คะแนน