ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/07/2009 aperçoit [fr] การออกเสียง : aperçoit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] การออกเสียง : Thonon-les-Bains 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] การออกเสียง : Jules Hardouin Mansart 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] การออกเสียง : Volleyball de plage 0 โหวต
06/07/2009 Montparnasse [fr] การออกเสียง : Montparnasse 0 โหวต
06/07/2009 Compte-rendu [fr] การออกเสียง : Compte-rendu 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 rapport [fr] การออกเสียง : rapport 3 โหวต
06/07/2009 Recueil [fr] การออกเสียง : Recueil 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/07/2009 bouillabaisse [fr] การออกเสียง : bouillabaisse 0 โหวต
06/07/2009 Villandry [fr] การออกเสียง : Villandry 0 โหวต
06/07/2009 Bible [fr] การออกเสียง : Bible 0 โหวต
06/07/2009 Maddox [fr] การออกเสียง : Maddox 0 โหวต
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] การออกเสียง : Charles Bonnet 0 โหวต
06/07/2009 câlin [fr] การออกเสียง : câlin 0 โหวต
06/07/2009 spatial [fr] การออกเสียง : spatial 0 โหวต
06/07/2009 Tintin [fr] การออกเสียง : Tintin 0 โหวต
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] การออกเสียง : Amélie Nothomb 0 โหวต
06/07/2009 élan [fr] การออกเสียง : élan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 Chenonceau [fr] การออกเสียง : Chenonceau 0 โหวต
05/07/2009 Chambord [fr] การออกเสียง : Chambord 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 Les Misérables [fr] การออกเสียง : Les Misérables 7 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 veloute [fr] การออกเสียง : veloute 0 โหวต
05/07/2009 Serviette [fr] การออกเสียง : Serviette 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/07/2009 Pouillac [fr] การออกเสียง : Pouillac 0 โหวต
05/07/2009 délicieuse [fr] การออกเสียง : délicieuse 0 โหวต
05/07/2009 l'amour [fr] การออกเสียง : l'amour 3 โหวต
05/07/2009 Bethléem [fr] การออกเสียง : Bethléem 0 โหวต
05/07/2009 insouciant [fr] การออกเสียง : insouciant 0 โหวต
05/07/2009 Cointreau [fr] การออกเสียง : Cointreau 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/07/2009 elix [fr] การออกเสียง : elix 0 โหวต