ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
06/07/2009 aperçoit [fr] aperçoit การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2009 Thonon-les-Bains [fr] Thonon-les-Bains การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2009 Jules Hardouin Mansart [fr] Jules Hardouin Mansart การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2009 Volleyball de plage [fr] Volleyball de plage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Montparnasse [fr] Montparnasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Compte-rendu [fr] Compte-rendu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2009 rapport [fr] rapport การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/07/2009 Recueil [fr] Recueil การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/07/2009 bouillabaisse [fr] bouillabaisse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Villandry [fr] Villandry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Bible [fr] Bible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Maddox [fr] Maddox การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Charles Bonnet [fr] Charles Bonnet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 câlin [fr] câlin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 spatial [fr] spatial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Tintin [fr] Tintin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 Amélie Nothomb [fr] Amélie Nothomb การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/07/2009 élan [fr] élan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/07/2009 Chenonceau [fr] Chenonceau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2009 Chambord [fr] Chambord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2009 Les Misérables [fr] Les Misérables การออกเสียง 7คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/07/2009 veloute [fr] veloute การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2009 Serviette [fr] Serviette การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/07/2009 Pouillac [fr] Pouillac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2009 délicieuse [fr] délicieuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2009 l'amour [fr] l'amour การออกเสียง 3คะแนนโหวต
05/07/2009 Bethléem [fr] Bethléem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2009 insouciant [fr] insouciant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/07/2009 Cointreau [fr] Cointreau การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/07/2009 elix [fr] elix การออกเสียง 0คะแนนโหวต