ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/07/2009 convaincante [fr] การออกเสียงคำว่า convaincante คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] การออกเสียงคำว่า Christophe Rousset คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] การออกเสียงคำว่า Légion d'honneur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/07/2009 envoie [fr] การออกเสียงคำว่า envoie คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 lises [fr] การออกเสียงคำว่า lises คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] การออกเสียงคำว่า Morceau de Concert คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Péyrau คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 image du jour [fr] การออกเสียงคำว่า image du jour คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 faux pas [fr] การออกเสียงคำว่า faux pas คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 David d'Angers [fr] การออกเสียงคำว่า David d'Angers คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Vinet [fr] การออกเสียงคำว่า Vinet คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] การออกเสียงคำว่า Isidore Lucien Ducasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 CERN [fr] การออกเสียงคำว่า CERN คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 sensation [fr] การออกเสียงคำว่า sensation คะแนนโหวต 1 คะแนน
08/07/2009 hameau [fr] การออกเสียงคำว่า hameau คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 cinq cents [fr] การออกเสียงคำว่า cinq cents คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Adam Gontier [fr] การออกเสียงคำว่า Adam Gontier คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 grenache [fr] การออกเสียงคำว่า grenache คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 tournedos [fr] การออกเสียงคำว่า tournedos คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Aneth [fr] การออกเสียงคำว่า Aneth คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 c'est pas ? [fr] การออกเสียงคำว่า c'est pas ? คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 cham [fr] การออกเสียงคำว่า cham คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] การออกเสียงคำว่า Michel Cluizel คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] การออกเสียงคำว่า Maréchal Niel คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Sarrasine [fr] การออกเสียงคำว่า Sarrasine คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 masculine [fr] การออกเสียงคำว่า masculine คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 L'Atelier [fr] การออกเสียงคำว่า L'Atelier คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 souhaitée [fr] การออกเสียงคำว่า souhaitée คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Auguste Dominique Ingres คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/07/2009 Georges Seurat [fr] การออกเสียงคำว่า Georges Seurat คะแนนโหวต 0 คะแนน