ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/07/2009 convaincante [fr] การออกเสียง : convaincante 0 โหวต
09/07/2009 Christophe Rousset [fr] การออกเสียง : Christophe Rousset 0 โหวต
09/07/2009 Légion d'honneur [fr] การออกเสียง : Légion d'honneur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/07/2009 envoie [fr] การออกเสียง : envoie 0 โหวต
09/07/2009 lises [fr] การออกเสียง : lises 0 โหวต
09/07/2009 Morceau de Concert [fr] การออกเสียง : Morceau de Concert 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/07/2009 Saint-Péyrau [fr] การออกเสียง : Saint-Péyrau 0 โหวต
09/07/2009 image du jour [fr] การออกเสียง : image du jour 0 โหวต
09/07/2009 faux pas [fr] การออกเสียง : faux pas 0 โหวต
08/07/2009 David d'Angers [fr] การออกเสียง : David d'Angers 0 โหวต
08/07/2009 Vinet [fr] การออกเสียง : Vinet 0 โหวต
08/07/2009 Isidore Lucien Ducasse [fr] การออกเสียง : Isidore Lucien Ducasse 0 โหวต
08/07/2009 CERN [fr] การออกเสียง : CERN 0 โหวต
08/07/2009 sensation [fr] การออกเสียง : sensation 1 โหวต
08/07/2009 hameau [fr] การออกเสียง : hameau 0 โหวต
08/07/2009 cinq cents [fr] การออกเสียง : cinq cents 0 โหวต
08/07/2009 Adam Gontier [fr] การออกเสียง : Adam Gontier 0 โหวต
08/07/2009 grenache [fr] การออกเสียง : grenache 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 tournedos [fr] การออกเสียง : tournedos 0 โหวต
08/07/2009 Aneth [fr] การออกเสียง : Aneth 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 c'est pas ? [fr] การออกเสียง : c'est pas ? 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 cham [fr] การออกเสียง : cham 0 โหวต
08/07/2009 Michel Cluizel [fr] การออกเสียง : Michel Cluizel 0 โหวต
08/07/2009 Maréchal Niel [fr] การออกเสียง : Maréchal Niel 0 โหวต
08/07/2009 Sarrasine [fr] การออกเสียง : Sarrasine 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/07/2009 masculine [fr] การออกเสียง : masculine 0 โหวต
08/07/2009 L'Atelier [fr] การออกเสียง : L'Atelier 0 โหวต
08/07/2009 souhaitée [fr] การออกเสียง : souhaitée 0 โหวต
08/07/2009 Jean Auguste Dominique Ingres [fr] การออกเสียง : Jean Auguste Dominique Ingres 0 โหวต
08/07/2009 Georges Seurat [fr] การออกเสียง : Georges Seurat 0 โหวต