ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/06/2010 Nohant [fr] การออกเสียงคำว่า Nohant คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Charbonneau [fr] การออกเสียงคำว่า Charbonneau คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 gillot [fr] การออกเสียงคำว่า gillot คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Caïpirinha [fr] การออกเสียงคำว่า Caïpirinha คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Fayence [fr] การออกเสียงคำว่า Fayence คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Mahut [fr] การออกเสียงคำว่า Mahut คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 fêtes galantes [fr] การออกเสียงคำว่า fêtes galantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Thierry Henry [fr] การออกเสียงคำว่า Thierry Henry คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Brigitte Bardot [fr] การออกเสียงคำว่า Brigitte Bardot คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2009 delicatessen [fr] การออกเสียงคำว่า delicatessen คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 SNCF [fr] การออกเสียงคำว่า SNCF คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 bourrée [fr] การออกเสียงคำว่า bourrée คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Marat [fr] การออกเสียงคำว่า Marat คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Peugeot [fr] การออกเสียงคำว่า Peugeot คะแนนโหวต 2 คะแนน
16/09/2009 marquise spinola [fr] การออกเสียงคำว่า marquise spinola คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 seuil [fr] การออกเสียงคำว่า seuil คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Rodolphe [fr] การออกเสียงคำว่า Rodolphe คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Merlot [fr] การออกเสียงคำว่า Merlot คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/09/2009 chillon [fr] การออกเสียงคำว่า chillon คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Larcis Ducasse [fr] การออกเสียงคำว่า Larcis Ducasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 La Gille [fr] การออกเสียงคำว่า La Gille คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Frederik Du Chau [fr] การออกเสียงคำว่า Frederik Du Chau คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Beaumont sur Vesle [fr] การออกเสียงคำว่า Beaumont sur Vesle คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2009 Chouilly [fr] การออกเสียงคำว่า Chouilly คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Sillery [fr] การออกเสียงคำว่า Sillery คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 cathier [fr] การออกเสียงคำว่า cathier คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Jose Sabatier Bianco [fr] การออกเสียงคำว่า Jose Sabatier Bianco คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/09/2009 Méard [fr] การออกเสียงคำว่า Méard คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 Cauterets [fr] การออกเสียงคำว่า Cauterets คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2009 Rouault [fr] การออกเสียงคำว่า Rouault คะแนนโหวต 0 คะแนน