ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/06/2010 Nohant [fr] Nohant การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 Charbonneau [fr] Charbonneau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 gillot [fr] gillot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Caïpirinha [fr] Caïpirinha การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 Fayence [fr] Fayence การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Mahut [fr] Mahut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 fêtes galantes [fr] fêtes galantes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Thierry Henry [fr] Thierry Henry การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Brigitte Bardot [fr] Brigitte Bardot การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2009 delicatessen [fr] delicatessen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 SNCF [fr] SNCF การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 bourrée [fr] bourrée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Marat [fr] Marat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Peugeot [fr] Peugeot การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/09/2009 marquise spinola [fr] marquise spinola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 seuil [fr] seuil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Rodolphe [fr] Rodolphe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Merlot [fr] Merlot การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/09/2009 chillon [fr] chillon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Larcis Ducasse [fr] Larcis Ducasse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 La Gille [fr] La Gille การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Frederik Du Chau [fr] Frederik Du Chau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Beaumont sur Vesle [fr] Beaumont sur Vesle การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
16/09/2009 Chouilly [fr] Chouilly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Sillery [fr] Sillery การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 cathier [fr] cathier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Jose Sabatier Bianco [fr] Jose Sabatier Bianco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/09/2009 Méard [fr] Méard การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 Cauterets [fr] Cauterets การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/07/2009 Rouault [fr] Rouault การออกเสียง 0คะแนนโหวต