ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/06/2010 Nicolas Mahut [fr] การออกเสียงคำว่า Nicolas Mahut คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2010 Laveaux [fr] การออกเสียงคำว่า Laveaux คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2010 Laurent Ugo [fr] การออกเสียงคำว่า Laurent Ugo คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 Ipsen [fr] การออกเสียงคำว่า Ipsen คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 Maupassant [fr] การออกเสียงคำว่า Maupassant คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 équivalent [fr] การออกเสียงคำว่า équivalent คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 dulac [fr] การออกเสียงคำว่า dulac คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 tiersmondiste [fr] การออกเสียงคำว่า tiersmondiste คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 brésilienne [fr] การออกเสียงคำว่า brésilienne คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 Regrettons beaucoup [fr] การออกเสียงคำว่า Regrettons beaucoup คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 Frank Leboeuf [fr] การออกเสียงคำว่า Frank Leboeuf คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 éteins [fr] การออกเสียงคำว่า éteins คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2010 Emile Zola [fr] การออกเสียงคำว่า Emile Zola คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2010 m'appelle [fr] การออกเสียงคำว่า m'appelle คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Eric Dansault [fr] การออกเสียงคำว่า Eric Dansault คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Société d'Emboutissage de Bourgogne [fr] การออกเสียงคำว่า Société d'Emboutissage de Bourgogne คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Henri Wallon [fr] การออกเสียงคำว่า Henri Wallon คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 naît [fr] การออกเสียงคำว่า naît คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Fos-sur-Mer [fr] การออกเสียงคำว่า Fos-sur-Mer คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Abbaye Saint-Gervais [fr] การออกเสียงคำว่า Abbaye Saint-Gervais คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 vidocq [fr] การออกเสียงคำว่า vidocq คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 réclament [fr] การออกเสียงคำว่า réclament คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Didier Drogba [fr] การออกเสียงคำว่า Didier Drogba คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Etienne Bacrot [fr] การออกเสียงคำว่า Etienne Bacrot คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Maxime Vachier-Lagrave [fr] การออกเสียงคำว่า Maxime Vachier-Lagrave คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 presenterai [fr] การออกเสียงคำว่า presenterai คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 parlaient [fr] การออกเสียงคำว่า parlaient คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 allaient [fr] การออกเสียงคำว่า allaient คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 templion [fr] การออกเสียงคำว่า templion คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/06/2010 Servier [fr] การออกเสียงคำว่า Servier คะแนนโหวต 0 คะแนน