ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/06/2010 Nicolas Mahut [fr] Nicolas Mahut การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/06/2010 Laveaux [fr] Laveaux การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/06/2010 Laurent Ugo [fr] Laurent Ugo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 Ipsen [fr] Ipsen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 Maupassant [fr] Maupassant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 équivalent [fr] équivalent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 dulac [fr] dulac การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 tiersmondiste [fr] tiersmondiste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 brésilienne [fr] brésilienne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 Regrettons beaucoup [fr] Regrettons beaucoup การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 Frank Leboeuf [fr] Frank Leboeuf การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 éteins [fr] éteins การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/06/2010 Emile Zola [fr] Emile Zola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2010 m'appelle [fr] m'appelle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Eric Dansault [fr] Eric Dansault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Société d'Emboutissage de Bourgogne [fr] Société d'Emboutissage de Bourgogne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Henri Wallon [fr] Henri Wallon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 naît [fr] naît การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 Fos-sur-Mer [fr] Fos-sur-Mer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Abbaye Saint-Gervais [fr] Abbaye Saint-Gervais การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 vidocq [fr] vidocq การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 réclament [fr] réclament การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Didier Drogba [fr] Didier Drogba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Etienne Bacrot [fr] Etienne Bacrot การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 Maxime Vachier-Lagrave [fr] Maxime Vachier-Lagrave การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 presenterai [fr] presenterai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 parlaient [fr] parlaient การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 allaient [fr] allaient การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/06/2010 templion [fr] templion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/06/2010 Servier [fr] Servier การออกเสียง 0คะแนนโหวต