ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/06/2010 Nicolas Mahut [fr] การออกเสียง : Nicolas Mahut 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2010 Laveaux [fr] การออกเสียง : Laveaux 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2010 Laurent Ugo [fr] การออกเสียง : Laurent Ugo 0 โหวต
29/06/2010 Ipsen [fr] การออกเสียง : Ipsen 0 โหวต
29/06/2010 Maupassant [fr] การออกเสียง : Maupassant 0 โหวต
29/06/2010 équivalent [fr] การออกเสียง : équivalent 0 โหวต
29/06/2010 dulac [fr] การออกเสียง : dulac 0 โหวต
29/06/2010 tiersmondiste [fr] การออกเสียง : tiersmondiste 0 โหวต
29/06/2010 brésilienne [fr] การออกเสียง : brésilienne 0 โหวต
29/06/2010 Regrettons beaucoup [fr] การออกเสียง : Regrettons beaucoup 0 โหวต
29/06/2010 Frank Leboeuf [fr] การออกเสียง : Frank Leboeuf 0 โหวต
29/06/2010 éteins [fr] การออกเสียง : éteins 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/06/2010 Emile Zola [fr] การออกเสียง : Emile Zola 0 โหวต
29/06/2010 m'appelle [fr] การออกเสียง : m'appelle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Eric Dansault [fr] การออกเสียง : Eric Dansault 0 โหวต
24/06/2010 Société d'Emboutissage de Bourgogne [fr] การออกเสียง : Société d'Emboutissage de Bourgogne 0 โหวต
24/06/2010 Henri Wallon [fr] การออกเสียง : Henri Wallon 0 โหวต
24/06/2010 naît [fr] การออกเสียง : naît 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Fos-sur-Mer [fr] การออกเสียง : Fos-sur-Mer 0 โหวต
24/06/2010 Abbaye Saint-Gervais [fr] การออกเสียง : Abbaye Saint-Gervais 0 โหวต
24/06/2010 vidocq [fr] การออกเสียง : vidocq 0 โหวต
24/06/2010 réclament [fr] การออกเสียง : réclament 0 โหวต
24/06/2010 Didier Drogba [fr] การออกเสียง : Didier Drogba 0 โหวต
24/06/2010 Etienne Bacrot [fr] การออกเสียง : Etienne Bacrot 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 Maxime Vachier-Lagrave [fr] การออกเสียง : Maxime Vachier-Lagrave 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 presenterai [fr] การออกเสียง : presenterai 0 โหวต
24/06/2010 parlaient [fr] การออกเสียง : parlaient 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 allaient [fr] การออกเสียง : allaient 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/06/2010 templion [fr] การออกเสียง : templion 0 โหวต
24/06/2010 Servier [fr] การออกเสียง : Servier 0 โหวต