ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/01/2010 carangueijo [pt] การออกเสียง : carangueijo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/01/2010 castanha-do-para [pt] การออกเสียง : castanha-do-para 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/01/2010 pontilhado [pt] การออกเสียง : pontilhado 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/01/2010 abandonar [pt] การออกเสียง : abandonar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด