ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/01/2010 carangueijo [pt] การออกเสียงคำว่า carangueijo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/01/2010 castanha-do-para [pt] การออกเสียงคำว่า castanha-do-para คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/01/2010 pontilhado [pt] การออกเสียงคำว่า pontilhado คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/01/2010 abandonar [pt] การออกเสียงคำว่า abandonar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด